Výsledky vyhľadávania

 1. Stratégie vstupu nadnárodných spoločností na indický trh elektronický zdroj
  Bodnárová Diana
  Kaputa Vladislav TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19725&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Efektívnosť výrobných faktorov v slovenskom poľnohospodárstve a jeho integrácia do Európskej únie
  Szabo Ľuboslav EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Ekonomický časopis. Roč. 54, č. 2 (2006), s. 154-167. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 2
  2006: 1-10
  článok

  článok


 3. Zvyšovanie produktivity je vo svete otázka prežitia
  Košturiak Ján
  Mičieta Branislav
  Gregor Milan
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 37 (1999), s. 22A. - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha


 4. Aktuálna situácia vo vybraných podnikoch Slovenskej republiky
  Fidrmuc Jarko
  Ekon. Čas. Roč. 45, č. 11 (1997), s. 884-898
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Jak zorganizovat podnik k vyšší výkonnosti
  Smrčka Jaroslav
  Moderní Řízení. Roč. 30, č. 3 (1995), s. 36-37
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. kniha

  kniha


 7. kniha

  kniha


 8. Adaptácia podnikov v Slovenskej republike na trhové podmienky vo sfére práce.
  Laudárová H.
  Ekon. Čas.. Roč. 40, č. 3 (1992), s. 212-225
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Programy a hospodárskopolitické opatrenia štátu na podporu adaptácie podnikvej sféry.
  Mikušová K.
  Ekon.Čas.. č. 3 (1992), 200-211, res.angl., lit.11.
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. kniha

  kniha