Výsledky vyhľadávania

 1. Edukačné trasy Arboréta Borová hora
  Sarvašová Ivana TUZARB - Arborétum
  Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Saniga Milan (Recenzent) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Benčať Tibor (Recenzent) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 138 s. : far. fotogr., 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 2. Sprievodca po zbierkach Arboréta Borová hora
  Sarvašová Ivana TUZARB - Arborétum
  Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 58 s. : tab., mapa, 21 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. Významné lesnícke miesta na Slovensku II.
  Figurová Tatiana
  Banská Bystrica : Lesy Slovenskej republiky , 2017. - 127 s. : far. fotogr., mapy, 31 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Arborétum Borová hora 1965-2015
  Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sarvašová Ivana TUZARB - Arborétum
  Škvareninová Jana (Recenzent)
  Mňahončáková Erika (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 131 s. : čb. a far. fotogr., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 5. Možnosti sprístupnenia inventarizačných údajov na príklade arboréta v Liptovskom Hrádku elektronický zdroj
  Srnka Radko
  Tomaštík Julián ml. (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild9&sid=FBA0A0C68B9B2F0CA2C959ED718F
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Dendroflóra strednej Európy elektronický zdroj : využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi. utilization of knowledge in research, education and practice. zborník bol vydaný pri príležitosti 50. výročia založenia Arboréta Borová hora. Zvolen, 10. – 11. jún 2015
  Lukáčik Ivan (Vedecký redaktor) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sarvašová Ivana (Vedecký redaktor) TUZARB - Arborétum
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi : zborník bol vydaný pri príležitosti 50. výročia založenia Arboréta Borová hora Zvolen, 10.–11. jún 2015
  Lukáčik Ivan (Vedecký redaktor) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sarvašová Ivana (Vedecký redaktor) TUZARB - Arborétum
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 362 s. : čb. obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (17) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Uplatnenie meračských metód pri tvorbe informačného systému arboréta v Lipt. Hrádku elektronický zdroj
  Srnka Radko
  Tomaštík Julián ml. (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23135&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Tvorba podrobnej digitálnej mapy Arboréta Borová hora v prostredí ArcGIS elektronický zdroj
  Zápotocký Martin
  Koreň Milan (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21441&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor