Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh projektu miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Skalité elektronický zdroj
  Bednáriková Denisa
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild7&sid=EE347D3FB9176FA2396D607BB7F1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Miestny územný systém ekologickej stability pre kataster obce Kremnica elektronický zdroj
  Karácsonyová Jana
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23578&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Návrh projektu Miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Banská Belá elektronický zdroj
  Chovanová Mária
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21336&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Návrh projektu Miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Hliník nad Hronom elektronický zdroj
  Mizeráková Gabriela
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21333&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Prenčov elektronický zdroj
  Tyralová Veronika
  Miklós László (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21154&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Územný systém ekologickej stability : praktikum
  Diviaková Andrea TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Belaňová Eliška TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 88 s. : 3 obr., 17 tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  10, z toho voľných 2, prezenčne 1

 8. Návrh projektu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Lučenec
  Rončák Peter
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2012
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=18292&crzpSigla=tuzvolen
  kniha

  kniha


 9. Biokoridory, biocentrá a interakčné prvky
  Vician Vladimír TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 9, č. 2 (2012), s. 14-15. - Bratislava : Polpress, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 2
  2012: 1-12
  článok

  článok


 10. Ekologické siete a územný systém ekologickej stability
  Miklós László TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Diviaková Andrea TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Izakovičová Zita
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2011. - 141 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  6, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor