Výsledky vyhľadávania

 1. Minimum pro ochranu biologické rozmanitosti v českých lesích
  Kjučukov Petr
  Svoboda Miroslav
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 97, č. 3 (2018), s. 28-31. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 3
  článok

  článok


 2. Pomůže Ministerstvo zemědělství myslivcům s drobnou zvěří? : začněme s biopásy!
  Marada Petr
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 24-26. - Praha : Myslivost, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 2
  článok

  článok


 3. NEED: urbanistické súvislosti
  Pifko Henrich
  Eurostav : odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre. Roč. 24, č. 3 (2018), s. 50-51. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 3
  článok

  článok


 4. Diverzita a početnosť drobných savců v lesních výsadbách na podzim 2015
  Čepelka Ladislav
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 62, č. 3 (2017), s. 189-196. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 5. Velcí kopytníci a péče o krajinu
  Dostál Dalibor
  Jirků Miloslav
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 31, č. 1 (2017), s. 2-6. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok


 6. Biodiverzita a návrh manažmentu brehových porastov vybraných častí rieky Rajčianky elektronický zdroj
  Hajasová Anna
  Benčať Tibor (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8FC5074CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Mrtvé dŕevo ve vodním prostředí : nedoceněný element mnoha funkcí
  Málek Jakub
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 96, č. 1 (2017), s. 27-29. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok


 8. Modelovanie dopadu globálnych zmien klímy na neurčitosť vývoja biodiverzity a štruktúry ekosystémových služieb lesa
  Minďáš Jozef
  Holécy Ján TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Škvarenina Jaroslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 1 (2017), s. 14-20. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok


 9. Vplyv inváznych rastlín na biodiverzitu
  Ondeková Jana
  Renčo Marek
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 1 (2017), s. 52-55. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok


 10. Invázne živočíchy a zvieratá v našej prírode
  Selecká Emília
  Šimko Štefan UMBFP
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 8-10. - Bratislava : Polpress, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok