Výsledky vyhľadávania

Knižnica je zatvorená do 7. 3. 2021. Všetky dokumenty vypožičané v roku 2020 majú predĺženú dobu návratu do 1.9.2021. Momentálne nie sú možné žiadne výpožičné transakcie.

 1. Fenologické pomery v NPR Boky vo vzťahu ku klimatickej zmene elektronický zdroj
  Gardianová Katarína
  Vido Jaroslav (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1207FF88EADD70B1D6C1AF0BD7FD
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Ekológia a monitoring žlny sivej a žlny zelenej na vybranom území Slovenska elektronický zdroj
  Jauschová Terézia
  Lešo Peter (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4788F579404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Podenky ako indikátori kvality vodných tokov na východnom Slovensku elektronický zdroj
  Antalová Karin
  Svitok Marek (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DA3CA02BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Ochrana vtáctva Podunajska v záujme zachovania biodiverzity územia
  Kušík Tomáš
  Sobeková Karolína
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 22, č. 3 (2017), s. 28-29. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok

 6. Středoevropské pralesy a lišejníky I. Příklady nejcennějších lokalit a ekologie lesních lišejníků
  Malíček Jiří
  Živa : časopis pro popularizaci biologie. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 152-155. - Praha : Academia, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 4
  článok

  článok

 7. Lišajníky ako bioindikátory znečistenia životného prostredia
  Ružičková Silvia
  Remeteiová Dagmar
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 3 (2017), s. 152-156. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok

 8. Monitoring výskytu huby Rhytisma acerinum na javoroch v Žiarskej kotline elektronický zdroj
  Fáberová Lívia
  Gáper Ján (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25230&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Huby ako bioindikátory stavu prostredia elektronický zdroj
  Hires Gergö
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Hypogymnia physodes ako indikátor zaťaženia životného prostredia ortuťou elektronický zdroj
  Knapcová Ivana
  Zacharová Andrea (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25242&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor