Výsledky vyhľadávania

 1. Štruktúra, produkcia bio- a nekromasy a regeneračné procesy bukových pralesov NPR Havešová a Kyjov : (časová štúdia)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sedmáková Denisa TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 54 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 2. Využitie rýchlorastúcich drevín v biotechnologickom procese elektronický zdroj
  Baranová Veronika
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild9&sid=1F2DA89437FD00828E4BA3DF5675
  počítačový súbor

  počítačový súbor 3. Cielene pestovaná biomasa a možnosti jej využitia elektronický zdroj
  Lipták Peter
  Lieskovský Martin (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=0CE18B4C4079C60D2F43A22DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Súčasný stav a rozbor technických parametrov technologických zariadení pre sušenie biomasy elektronický zdroj
  Ľupták Miroslav
  Mikleš Juraj (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=D79A57A76A32382FF8B6A45572E0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Bioodpady a ich využitie pre energetické účely elektronický zdroj
  Malatincová Jana
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7FE4E0810F66E41DFDAEC323557F
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Investičná činnosť a rast výkonnosti podniku elektronický zdroj
  Mališ Radoslav
  Merková Martina (Iní) TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild38&sid=18225BB4525340AB725D60F3993B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Zhodnotenie vplyvu umelej snehovej pokrývky na zmeny vegetácie v lyžiarskych strediskách a priľahlých lesných porastoch elektronický zdroj
  Mikloš Michal TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Škvarenina Jaroslav (Školiteľ (konzultant)) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85D30AFD35884905489ABF4E20A9&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Alternatívne zdroje biosurovín a ich využitie v sektore energetiky - výroba paliva elektronický zdroj
  Nagy Marián
  Víglaský Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild17&sid=82D5162064037F62A79E8CF7A2EE
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Energetic characteristics of the dendromass of branches in the sweet chesnut (Castanea sativa Mill.)
  Pástor Michal TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Slobodník Branko TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Benčať Tibor TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 59, č. 2 (2017), s. 127-135. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/12-02-17_1.pdf
  článok

  článok