Výsledky vyhľadávania

 1. Druhotné zdroje biomasy a jej možnosti zhodnotenia v energetike, alebo na technický uhlík elektronický zdroj
  Hanková Júlia
  Víglaský Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EEE57057A47611A7EE76CC4E9AC3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Štruktúra, produkcia bio- a nekromasy a regeneračné procesy bukových pralesov NPR Havešová a Kyjov : (časová štúdia)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sedmáková Denisa TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 54 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 3. Zhodnotenie možností a finančnej podpory projektov využívania biomasy pre energetické účely na Slovensku elektronický zdroj
  Smutná Anežka
  Holécy Ján (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D2201405683FADC4
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Stanovení nadzemní biomasy smrku ztepilého
  Vejpustková Monika
  Čihák Tomáš
  Šrámek Vít
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 97, č. 5 (2018), s. 22-25. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 5
  článok

  článok


 5. Využitie rýchlorastúcich drevín v biotechnologickom procese elektronický zdroj
  Baranová Veronika
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild9&sid=1F2DA89437FD00828E4BA3DF5675
  počítačový súbor

  počítačový súbor 6. Cielene pestovaná biomasa a možnosti jej využitia elektronický zdroj
  Lipták Peter
  Lieskovský Martin (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=0CE18B4C4079C60D2F43A22DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Súčasný stav a rozbor technických parametrov technologických zariadení pre sušenie biomasy elektronický zdroj
  Ľupták Miroslav
  Mikleš Juraj (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=D79A57A76A32382FF8B6A45572E0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Bioodpady a ich využitie pre energetické účely elektronický zdroj
  Malatincová Jana
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7FE4E0810F66E41DFDAEC323557F
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Investičná činnosť a rast výkonnosti podniku elektronický zdroj
  Mališ Radoslav
  Merková Martina (Iní) TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild38&sid=18225BB4525340AB725D60F3993B
  počítačový súbor

  počítačový súbor