Výsledky vyhľadávania

 1. Modulárny závod na vodík
  Mudrý Michal
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 24, č. 5 (2020), s. 40. - Žilina : MEDIA/ST, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 5
  článok

  článok

 2. Bioplynka, kompostárna a časem možná i pyrolýza
  Šťastná Jarmila
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 9 (2019), s. 19-20. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 9
  článok

  článok

 3. Emisie zápachu z prevádzok bioplynových staníc a možnosti ich detekcie elektronický zdroj
  Bednárová Dagmara
  Salva Jozef (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B42944B20F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Technologie a využití kompostu na trhu
  Hejátková Květuše
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 27, č. 8 (2017), s. 14-15. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 8
  článok

  článok

 5. Vplyv separátu na výhrevnosť a popolnatosť drevených peliet elektronický zdroj
  Petrusová Zuzana
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild30&sid=F972C28947B4ECBED2031D4570AC
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Emisie zapáchajúcich látok z bioplynovej stanice elektronický zdroj
  Bačová Monika
  Vanek Miroslav (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25203&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Ekonomická efektívnosť bioplynu ako energetického zdroja elektronický zdroj
  Fekiač Patrik
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24533&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Hodnotenie produkcie bioplynu v spoločnej bioplynovej stanici ČOV a farmy na chov ošípaných elektronický zdroj
  Kováč Michal
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25277&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Technika pre spracovanie biomasy elektronický zdroj
  Mikleš Milan TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Siklienka Mikuláš (Recenzent) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Pavlenko Slavko (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  11, z toho voľných 0, prezenčne 11
  počítačový súbor

  počítačový súbor