Výsledky vyhľadávania

Knižnica je zatvorená do 7. 3. 2021. Všetky dokumenty vypožičané v roku 2020 majú predĺženú dobu návratu do 1.9.2021. Momentálne nie sú možné žiadne výpožičné transakcie.

 1. Hlucháň ako rukojemník v zonácii?
  Bábeľa Cyril
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 17, č. 10 (2020), s. 22. - Bratislava : Polpress, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 10
  článok

  článok

 2. Vplyv urbánneho prostredia na refúgiá vybraných druhov avifauny elektronický zdroj
  Franeková Eva
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB0B0E91791929
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Ochrana a manažment biotopov trávnych porastov na príklade vybraného územia elektronický zdroj
  Gereg Branislav
  Kočík Karol (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=42FF770CB0BE777975F728521E7F
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Vplyv štruktúry lesa na priestorovú distribúciu ďatľov elektronický zdroj
  Jauschová Terézia
  Lešo Peter (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7F3536D8180CDFBB194439A24ED7
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Návrh programu starostlivosti o územie európskeho významu Lúčanská Fatra elektronický zdroj
  Junásová Adela
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E34801E2C607D8
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Výr velký (Bubo bubo) : IV. Hnízdní ekologie, vliv hnízdního prostředí na úspěšnost hnízdění
  Kunstmüller Ivan
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 68, č. 7 (2020), s. 22-27. - Praha : Myslivost, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 7
  článok

  článok

 7. Výr velký (Bubo bubo) : V. Hnízdní bionomie, období toku, parametry hnízd, počátek a velikost snůšek, vejce
  Kunstmüller Ivan
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 68, č. 8 (2020), s. 42-45. - Praha : Myslivost, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 8
  článok

  článok

 8. Výr velký (Bubo bubo) : VI. Hnízdní bionomie, vývoj mláďat na hnízdech, hnízdní úspěšnost
  Kunstmüller Ivan
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 68, č. 9 (2020), s. 20-24. - Praha : Myslivost, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 9
  článok

  článok

 9. počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Bažantnice Luhy : jedinečný lov v přírodních podmínkách lužního lesa
  Mohelský Martin
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 68, č. 4 (2020), s. 30-34. - Praha : Myslivost, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 4
  článok

  článok