Výsledky vyhľadávania

 1. Malakocenózy vybraných mokradí v pôsobnosti S-CHKO Poľana elektronický zdroj
  Hoduliaková Nina
  Čiliak Marek (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCB1C6D618A1774C84DAC45E7FBF
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Minimum pro ochranu biologické rozmanitosti v českých lesích
  Kjučukov Petr
  Svoboda Miroslav
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 97, č. 3 (2018), s. 28-31. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 3
  článok

  článok


 3. Analýza súčasného stavu nelesných biotopov s výskytom vzácnych druhov rastlín elektronický zdroj
  Kobidová Petronela
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46904C20F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Distribúcia tetrova hlucháňa v priestore a čase elektronický zdroj
  Kostolník Ján
  Klinga Peter (Iní) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCB1C6D618A1774C84DAC75E7FBF
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Možnosti obnovy a udržení vátých písků
  Jongepierová Ivana
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 31, č. 2 (2017), s. 8-9. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  článok

  článok


 7. Za botanickými krásami jižní Kolchidy II
  Kalníková Veronika
  Živa : časopis pro popularizaci biologie. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 67-69. - Praha : Academia, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  článok

  článok


 8. Proč je zvonovec liliolistý chráněný soustavou Natura 2000?
  Prausová Romana
  Živa : časopis pro popularizaci biologie. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 159-166. - Praha : Academia, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 4
  článok

  článok


 9. Návrh manažmentových opatrení lúčnych a pasienkových biotopov v povodí Hutnej elektronický zdroj
  Pyšná Eva
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild11&sid=0CE18B4C4079C60D2B45A82DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Malakocenologické pomery pohoria Javorie elektronický zdroj
  Zaušková Eva
  Čiliak Marek (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=3D579E6F99510E20DDBF49D0A384
  počítačový súbor

  počítačový súbor