Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum materiálov a technológií na vybraných komponentoch historického hodinového stroja elektronický zdroj
  Fridrich Peter
  Kalincová Daniela (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=233ADDCA5EB56A100DE83031D49A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Hydrochemicka charakteristika jaskynnych vôd elektronický zdroj
  Jaross Matúš
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DF34AF2BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Mikrobiota vodnej nádrže Ružiná elektronický zdroj
  Borovec Ján
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25195&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Ověření deklarovaných vlastností feromonových odparníků
  Fiala Přemysl
  Tieffová Pavla
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 93, č. 7 (2014), s. 43. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 7
  2014: 7-12
  článok

  článok


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Riešené príklady z chémie
  Výbohová Eva TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kučerová Viera TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Marková Iveta (Recenzent)
  Hybská Helena (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 134 s., 29 cm
  xkni - KNIHY
  16, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Chemicky upravené konopné pazderie a jeho využitie v kompozitných materiáloch
  Čigášová Júlia
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 12, č. 7 (2012), s. 8-12. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-12
  článok

  článok


 9. Chemicko-analytické metody v bezpečnostním inženýrství a požární ochraně
  Herecová Lenka
  Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství , 2012. - 134 s. : 68 obr., 25 tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  8, z toho voľných 5, prezenčne 1

 10. Analytická chémia
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Laurová Marta TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - 295 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  20, z toho voľných 17, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor