Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment systému chemickej bezpečnosti v podniku OSRAM, a.s., Nové Zámky elektronický zdroj
  Ruzsiková Silvia
  Schwarz Marián (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23201&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín
  Kurucz Ján
  Glončák Pavol (Recenzent)
  Durdiak Jaroslav (Recenzent)
  Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum , 2015. - 82 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2

 3. Riziká chemických látok používaných pri odstraňovaní následkov priemyselných havárií
  Marková Iveta
  Zelený Ján
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 46, č. 4 (2015), s. 3-7. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 4
  článok

  článok


 4. Účinky chemických látok a chemických prípravkov na ľudský organizmus a životné prostredie. 1. časť
  Vyskočil Ivan
  Macháč Drahoslav
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 46, č. 5 (2015), s. 38-42. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 5
  článok

  článok


 5. Výskyt chemických škodlivín v pracovnom a životnom prostredí a spôsoby ochrany pred nimi. 2. časť
  Vyskočil Ivan
  Macháč Drahoslav
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 46, č. 6 + CD Bezpečná práca rok 2015 (2015), s. 9-14. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 6 + CD Bezpečná práca rok 2015
  článok

  článok


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Biologické a chemické zbrane : pripravenosť a odpoveď
  Klement Cyril
  Banská Bystrica : PRO , 2013. - 781 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 2

 8. Ortuť ako chemická látka v životnom a pracovnom prostredí
  Marková Iveta
  Zelený Ján
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 44, č. 1 (2013), s. 5-9. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1
  2013: 1-6 + CD Bezpečná práca rok 2013
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 9. Súčasná situácia v legislatíve nebezpečných látok
  Marková Iveta
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 44, č. 4 (2013), s. 17-22. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 4
  2013: 1-6 + CD Bezpečná práca rok 2013
  článok

  článok


 10. Sorbenty používané v HaZZ elektronický zdroj
  Mojžiš Miroslav
  Zachar Martin (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19089&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor