Výsledky vyhľadávania

 1. Neodletela, zimuje s nami
  Gáliková Daniela
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 15, č. 2 (2018), s. 6-7. - Bratislava : Polpress, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 2
  článok

  článok


 2. Ekológia a monitoring žlny sivej a žlny zelenej na vybranom území Slovenska elektronický zdroj
  Jauschová Terézia
  Lešo Peter (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4788F579404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Analýza súčasného stavu nelesných biotopov s výskytom vzácnych druhov rastlín elektronický zdroj
  Kobidová Petronela
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46904C20F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Uzákonenie ochrany prírody na Slovensku
  Klinda Jozef
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 50, č. 4 (2016), s. 209-212. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  článok

  článok


 5. Hlucháne spoza hraníc : lesníctvo spoza hraníc
  Lesník : časopis zamestnancov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Č. 1 (2016), s. 16-17. - : Lesy Slovenskej republiky, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1
  článok

  článok


 6. V parku má vlk životný priestor zabezpečený
  Burdová Lenka
  Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Roč. 54, č. 1 (2015), s. 16-17. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1
  článok

  článok


 7. Kočka divoká - návrat záhadné šelmy
  Pospíšková Jana
  Svět myslivosti : měsíčník pro myslivce a přátele přírody. Roč. 16, č. 12 (2015), s. 20-25. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 12
  článok

  článok


 8. Nové poznatky o flóre cievnatých rastlín Prírodnej pamiatky Tomášikovský presyp
  Bacza Kristián
  Melečková Zuzana
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 36, č. 2 (2014), s. 167-179. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-2 + zvl. č.
  článok

  článok


 9. Kysuci vládnu kaprovité ryby
  Májsky Jozef
  Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 66, č. 3 (2014), s. 85-87. - Bratislava : Spoločnosť 7 PLUS, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 3
  2014: 1-6
  článok

  článok


 10. Poznámky a komentáre k výsledkom floristického kurzu v Trebišove
  Mártonfi Pavol
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 36, č. Supplement 1 (2014), s. 71-80. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-2 + zvl. č.
  článok

  článok