Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Rekonštrukcia historického parku v Komjaticiach
  Formánková Lívia
  Projekt : revue slovenskej architektúry. Roč. 54, č. 2 (2012), s. 24-29. - Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-6
  článok

  článok

 4. Prežije gaštan jedlý na Slovensku ? : uplatňovanie cudzokrajných drevín na Slovensku
  Pekárová Eva
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 17, č. 6 (2012), s. 24-25. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-6
  článok

  článok

 5. Fytocenologická charakteristika agátin Východoslovenskej nížiny
  Fecák Milan
  Kontriš Jaroslav (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2011. - 56 s. : obr., tab., mp., 4 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 6. Heimische und fremdländische Baumarten an der Waldgrenze
  Weissenbacher Lambert
  Forstzeitung. Jg. 122, Nr. 7 (2011), s. 14-16. - Wien : Österreichischer Agrarverlag, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: Nr. 1-12
  článok

  článok

 7. Najväčšie a najstaršie v Arboréte Mlyňany
  Borčin Ivan
  Enviromagazín : časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia. Roč. 14, č. 5 (2009), s. 30-31. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 1-6, zvl. č. 1,2
  článok

  článok

 8. Maps of the level of invasion of the Czech Republic by alien plants
  Chytrý Milan
  Preslia : časopis České botanické společnosti. Roč. 81, č. 3 (2009), s. 187-207. - Praha : Česká botanická společnost, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 1-4
  článok

  článok

 9. Rast, štruktúra, produkcia a index listovej plochy porastov vybraných cudzokrajných drevín na Slovensku
  Krekulová Elena
  Tokár Ferdinand (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2009. - 125 s. : obr., tab., graf., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 10. Analýza drevinového zloženia mestského parku v meste Piešťany
  Križanová Martina
  Modranský Juraj (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2009. - 42 s. : obr., tab., graf., mp., príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1