Výsledky vyhľadávania

 1. Vážky malých vodných nádrží: diverzita a vzťah k vodným makrofytom elektronický zdroj
  Matúšová Zuzana TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Svitok Marek (Školiteľ (konzultant)) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F065241B7212E93A24136F33722A&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Malakocenologické pomery pohoria Javorie elektronický zdroj
  Zaušková Eva
  Čiliak Marek (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=3D579E6F99510E20DDBF49D0A384
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Mnohonôžky (Diplopoda) Arboréta Mlyňany elektronický zdroj
  Kočiš Šimon
  Stašiov Slavomír (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23564&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Rozšírenie a hostiteľská preferencia trúdnikov vo vybraných sídelných útvaroch severného Slovenska elektronický zdroj
  Boleková Lucia (305)
  Gáper Ján (Školiteľ (konzultant)) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19382&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Spoločenstvá mnohonôžok (Diplopoda) v Arboréte Borová hora elektronický zdroj
  Fridrichová Gabriela
  Stašiov Slavomír (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23563&crzpSigla=tuzvolen Jazyk
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Spoločenstvá mäkkýšov (Mollusca) malých vodných nádrží elektronický zdroj
  Hlávek Michal
  Novikmec Milan (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23031&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Porovnanie efektivity odberových metód pri odhade diverzity vážok malých vodných nádrží elektronický zdroj
  Kozák Daniel
  Svitok Marek (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23602&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Experimentální studie mechanismů v lučních porostech - co z nich plyne pro management a obnovu
  Lepš Jan
  Zprávy České botanické společnosti. Materiály. Roč. 50, Materiály 26 (2015), s. 33-39. - Praha : Česká botanická společnost, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: Materiály 26
  článok

  článok