Výsledky vyhľadávania

 1. Obsah rastlinám prístupných foriem živín v pôde v okolí skládky gudrónov elektronický zdroj
  Turčániová Eszter
  Ollerová Hana (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DF34AE2BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. článok

  článok


 3. Species composition of an alluvial meadow after 40 years of applying nitrogen, phospohorus and potassium fertilizer
  Honsová Dagmar
  Preslia : časopis České botanické společnosti. Roč. 79, č. 3 (2007), s. 245-258. - Praha : Česká botanická společnost, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 1-4
  článok

  článok


 4. Influence of gypsum treatment on extractability of nutrients from soils
  Matula Jiří
  Pechová M.
  Plant, soil and environment. Vol. 51, no. 8 (2005), s. 368-375. - Praha : Institute of Agricultural and Food Information, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-12
  článok

  článok


 5. Budeme nasledovať poľnohospodárov?
  Tučeková Anna LVÚ, Zvolen
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 60, č. 7-8 (2004), s. 16. - Ministerstvo pôdohospodárstva SR : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 7-8
  2004: 1-12
  kniha

  kniha


 6. Fyzikální, chemické a biologické procesy v půdách. (2. část)
  Kuraš Mečislav
  EKO - ekologie a společnost. Roč. 14, č. 6 (2003), s. 14-18. - ČNTL : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-6
  kniha

  kniha 7. The effect of fungicides on the development of mycorrhizae of Scots pine seedlings raised under deficit of nutrients
  Alexandrowicz-Trzcinska Marta
  Annals of Warsaw agricultural university. No. 50 (2000), s. 27-36. - Warsaw Agricultural University Press : Warszawa
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 50
  kniha

  kniha


 8. Zákonitosti tvorby pôdy v kryštalickej časti Národnej prírodnej rezervácie Ďumbier
  Šály Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Starostlivosť o prírodné dedičstvo chránených území a biosférických rezervácií Karpát : zborník referátov z vedeckej konferencie Európsky deň parkov= proceedings of a science conference European day of parks. S. 131-139. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999 / Vološčuk Ivan 1935-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Porovnanie chemického zloženia zrážkových povrchových vôd v západnej časti BR Poľana v rokoch 1994 a 1995
  Bublinec Eduard TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Slávik Dušan
  Atmosférická depozícia a ekofyziologické procesy v ekosystémoch : zborník referátov z medzinárodného pracovného seminára , Poľana 12.-13. jún 1996. S. 83-84. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1998
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha