Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti zhodnocovania kôry z ošetrovaných či likvidovaných stromov a krovín v záhradách a na záhumienkoch
  Mellen Martin
  Sudzina Marián
  Rabajdová Miroslava
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 19, č. 3-4 (2019), s. 17. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 3-4
  článok

  článok

 2. Dřevěné nosníky vyrobené s využitím odpadního materiálu
  Krontorád Karel
  Materiály pro stavbu. Roč. 24, č. 2 (2018), s. 42-43. - Praha Praha : Springer Media : Business Media CZ, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 2
  článok

  článok

 3. Nová technológia spracovania odpadových drevotrieskových dosiek pre opätovné použite vo výrobe
  Lübke Henrich
  Ihnát Vladimír
  Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 19, č. 9 (2018), s. 56-57. - Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 9
  článok

  článok

 4. Návrh linky pre spracovanie piliarskeho odpadu formou výroby peliet elektronický zdroj
  Tiňo Ján
  Detvaj Juraj (Iní) TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8C4DB14A9D4ED7D22029104E82F5
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Vlhkosti palivového dreva a efektívnosť výroby tepla
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 18, č. 7-8 (2017), s. 68-69. - Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 7-8
  článok

  článok

 6. Slušně uživit se dá i obchodováním s takzvaným dřevním odpadem
  Novák František
  Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 18, č. 3 (2017), s. 32-34. - Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok

 7. Stanovování množství zbytkové dendromasy na konkrétní pracoviště – těžební prvek v porostní skupině : certifikovaná metodika. projekt výzkumu a vývoje č. QJ1520042
  Štorek Vladimír
  Štícha Václav
  Skoupý Alois
  Kondělka Petr
  Mikulenčák Josef
  Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce , 2017. - 52 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 8. Obehová ekonomika a drevospracujúci priemysel elektronický zdroj
  Klučiarová Ivana
  Šálka Jaroslav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DFA67B8070F30CA1E09AC300DAEA
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Analýza dodávateľsko-odberateľského reťazca s lesnou biomasou v SR elektronický zdroj
  Kovalčíková Monika
  Brodrechtová Yvonne (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24440&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Technika pre spracovanie biomasy elektronický zdroj
  Mikleš Milan TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Siklienka Mikuláš (Recenzent) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Pavlenko Slavko (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  11, z toho voľných 0, prezenčne 11
  počítačový súbor

  počítačový súbor