Výsledky vyhľadávania

 1. Vlhkosti palivového dreva a efektívnosť výroby tepla
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 18, č. 7-8 (2017), s. 68-69. - Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 7-8
  článok

  článok


 2. Slušně uživit se dá i obchodováním s takzvaným dřevním odpadem
  Novák František
  Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 18, č. 3 (2017), s. 32-34. - Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 3. Obehová ekonomika a drevospracujúci priemysel elektronický zdroj
  Klučiarová Ivana
  Šálka Jaroslav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DFA67B8070F30CA1E09AC300DAEA
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Analýza dodávateľsko-odberateľského reťazca s lesnou biomasou v SR elektronický zdroj
  Kovalčíková Monika
  Brodrechtová Yvonne (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24440&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Technika pre spracovanie biomasy elektronický zdroj
  Mikleš Milan TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Siklienka Mikuláš (Recenzent) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Pavlenko Slavko (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  11, z toho voľných 0, prezenčne 11
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Efektivní přeměna kusového dřevního odpadu na pelety
  Čapka Radomír
  Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 16, č. 1-2 (2015), s. 16-17. - Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1-2
  článok

  článok


 8. Možnosti využitia biomasy v rámci centrálnej výroby energie elektronický zdroj
  Fekiačová Monika
  Mikleš Juraj (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22403&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Kvantifikácia piliarskeho odpadu, možnosti jeho využitia elektronický zdroj
  Jankura Jakub
  Detvaj Juraj (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23837&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Technické riešenie pre efektívne zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov elektronický zdroj
  Klištinec Michal
  Ružinská Eva (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23199&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor