Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Ekologická stopa na příkladu vodáckého tábořiště
  Dvořáková-Líšková Zuzana
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 27 (2012), s. 39-45. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 27
  článok

  článok


 3. Zraniteľnosť územia voči povodniam na príklade povodia Detvianskeho potoka
  Fekiač Juraj
  Gallay Igor (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2009. - 52 s. : obr., tab., mp., príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Hodnotenie únosnosti krajiny povodia Jasenice
  Hámorník Miloš
  Gallay Igor (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2009. - 76 s. : obr., tab. a mp. v príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Hodnotenie únosnosti krajiny vybranej časti katastra obcí Detvianska Huta a Látky
  Riazová Ivana
  Gallay Igor (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2009. - 73 s. : tab., obr. tab. a mp. v príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Zhodnotenie stavu a zraniteľnosti vysokohorských turistických chodníkov v TANAPe (na príklade Zlomiskovej a Mlynickej doliny)
  Volf Michal
  Gallay Igor (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2008. - 69 s. : far. obr., tab., graf., 30 cm + 1 CD, 12 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Stanovenie ekologickej únosnosti na základe citlivosti krajiny na acidifikáciu : (modelové územie povodie Belianskeho potoka - Štiavnické vrchy
  Kočická Erika TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2007. - 134 s. : obr., tab., mp., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 8. Hospodársko-úpravnícke plánovanie v kontexte Európskeho dohovoru o krajine (lesný hospodársky a jeho využitie v krajinnoekologickej praxi)
  Zaušková Ľubica TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Lesnícky časopis. Roč. 53, č. 2 (2007), s. 145-152. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 1-4
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 9. Ecological carrying capacity of landscape on the selected territory of the Tatra National Park and its protective belt
  Kubíček Ferdinand
  Hrnčiarová Tatiana
  Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. Vol. 18, no. 2 (1999), s. 189-199. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1-4, suppl. 1/99
  kniha

  kniha


 10. Nelegálne stavby boli aj súčasťou kandidatúry na ZOH 2006
  Začková Katarína
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 33 (1999), s. 6A. - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 26-36
  kniha

  kniha