Výsledky vyhľadávania

 1. Krajinno-ekologické limity poľnohospodárskeho využitia v katastrálnom území mesta Veľký Krtíš elektronický zdroj
  Kekeláková Dominika
  Špinerová Anna (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild6&sid=82D5162064037F62A69A87F7A2EE
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Návrh projektu Miestneho územného systému ekologickej stability pre katastre obce Bzovík a Jalšovík elektronický zdroj
  Melich Marek
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DF521320909666631573E4F290DD
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Krajinno-ekologické podmienky trvalo-udržateľného využitia katastrálneho územia obce Veľké Rovné elektronický zdroj
  Ninisová Lucia
  Špinerová Anna (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=C3244647CD7CB0B77F7307ABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Vývoj využitia krajiny Rimavskej Soboty a okolia elektronický zdroj
  Andrášik Ladislav
  Olah Branislav (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23265&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Krajinno-ekologické podmienky trvalo udržateľného rozvoja v katastrálnom území mesta Revúca elektronický zdroj
  Benediková Oľga
  Špinerová Anna (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23654&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Krajinno-ekologické podmienky trvalo-udržateľného využitia katastrálneho územia mesta Podbrezová elektronický zdroj
  Borčáni Marek
  Špinerová Anna (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23655&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Návrh projektu miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Dolná Ždaňa elektronický zdroj
  Ďurčová Daša
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24818&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Krajinno-ekologické podmienky trvalo udržateľného rozvoja v katastrálnom území Rybáre elektronický zdroj
  Hindický Erik
  Špinerová Anna (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23656&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Krajinno-ekologické podmienky trvalo udržateľného rozvoja v katastrálnom území mesta Jelšava elektronický zdroj
  Lehotská Karina
  Špinerová Anna (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23659&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Krajinno-ekologické podmienky trvalo udržateľného rozvoja v katastrálnom území mesta Brusno elektronický zdroj
  Rusnáková Lucia
  Špinerová Anna (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23658&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor