Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Analýzy a syntézy projektu miestneho územného systému ekologickej stability mesta Martin elektronický zdroj
  Halas Bohdana
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B469E4120F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Mŕtve drevo a jeho vplyv na zdravotný stav vybraných lesných porastov LS Slanec elektronický zdroj
  Obšitoš Marek
  Kubov Martin (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D408CF379404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Návrh miestnho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Bzovík elektronický zdroj
  Raniak Andrej
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B439E4020F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Návrh projektu miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Skalité elektronický zdroj
  Bednáriková Denisa
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild7&sid=EE347D3FB9176FA2396D607BB7F1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Zvyšování přírodní hodnoty honiteb
  Marada Petr
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 12-15. - Praha : Myslivost, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 6
  článok

  článok


 7. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Turzovka elektronický zdroj
  Surovčíková Patrícia
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild45&sid=0CE18B4C4079C60D2F43A42DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Ekologická sieť - územný systém ekologickej stability
  Vačoková Lucia
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 22, č. 3 (2017), s. 18-19. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 9. Ekologické hodnotenie biotopov a návrh manažmentových opatrení PR Valalská voda elektronický zdroj
  Belejkaničová Ivana
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24389&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor