Výsledky vyhľadávania

 1. článok

  článok


 2. Zukunft der Kiefernwirtschaft
  Greger Ottomar
  AFZ-Der Wald. Jg. 62, Nr. 1 (2007), s. 25-28. - Berlin : Deutscher Landwirtschaftsverlag, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: Nr. 1-24
  článok

  článok


 3. Sustainable biomass production from forests: lessons from historical experience and challenges for ecological research
  Katzensteiner Klaus
  Englisch Michael
  Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Jg. 124, Hf. 3-4 (2007), s. 201-214. - Wien : Österreichischer Agrarverlag, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: Hf. 1-4
  článok

  článok


 4. ALTER-Net jako základ dlouhodobého ekologického výzkumu v Evropě
  Plesník Jan
  Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Roč. 60, č. 3 (2005), s. 94. - Praha : Environs, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-10
  článok

  článok


 5. článok

  článok


 6. Železná ruda s planktónom môžu zlepšiť kvalitu ovzdušia
  Masár Ivan
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 3, č. 8 (2003), s. 35. - EPOS : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-12
  kniha

  kniha


 7. Fytocenologická a ekologická charakteristika lesných spoločenstiev Pustého Hradu
  Nemčok Peter
  Kontriš Jaroslav (Iní) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2003. - 46 s. : 8 obr., 7 tab., 1 mp., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov
  Priwitzer Tibor
  Čaboun Vladimír TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Minďaš Jozef
  Lesnícky časopis : odborný vedecký časopis s lesníckou a poľovníckou tematikou. Roč. 49, č. 1 (2003), s. 85-86. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-2
  kniha

  kniha


 9. Investigations on forest ecology in Bulgaria - state and perspectives
  Raev Ivan
  Tzakov Hristo
  Folia oecologica, 30/2. S. 67-74. - Zvolen : Institute of Forest Ecology SAS, 2003
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Ecology of the capercaillie (Tetrao urogallus) and forest management in relation to its protection in the West carpathians
  Saniga Miroslav
  Journal of forest science. Vol. 49, no. 5 (2003), s. 229-239. - Ústav zemědělských a potravinářských informací : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 5
  2003: 1-6
  kniha

  kniha