Výsledky vyhľadávania

 1. Predmetom daňovej exekúcie môžu byť aj veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
  Pauličková Alena
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 39 (Trend Top 1999 v priemysle), s. 16A. - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha

 2. Slovensko má byť od budúceho roka daňovým rajom
  Bláhová Renáta
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 13, č. 41 (príl. Poradenstvo 03) (2003), s. 16 (príl.). - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 27-51
  kniha

  kniha

 3. Teoreticko-empirické aspekty výskumu negatívnych ekonomických fenoménov.
  Petrík Borislav
  Ekonomický časopis. Roč. 58, č. 1 (2010), s. 74-84. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1
  2010: 1-10
  článok

  článok

 4. Das Rundholzverfahren des Kartellamtes aus wetbewerbstheoretisher Sicht
  Ahmadiar S.
  Schlüter Achim
  Allgemeine Forst und Jagdzeitung. Jg. 178, Hf. 11-12 (2007), s. 220-225. - Frankfurt am Main Frankfurt am Main : J.D.Sauerländer's Verlag : J. D. Sauerländer, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: Hf. 1-12
  článok

  článok

 5. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2003 : (štúdia vypracovaná na požiadanie Európskej hospodárskej komisie OSN)
  Okáli Ivan
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 52, č. 5 (2004), s. 511-556. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 1-10
  kniha

  kniha

 6. Obchodovanie v Európskej únii : legislatívne zmeny v zahraničnom obchode po vstupe do EÚ
  Stolársky magazín : odborný časopis pre podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 5, č. 5 (2004), s. 66-68. - Trendwood-twd : Banská Bystrica
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 5
  2004: 1-12
  kniha

  kniha

 7. Vstup do únie zneisťuje zahraničných investorov pri čerpaní daňových úľav
  Galandová Miriam
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 13, č. 23 (2003) príloha Poradenstvo, s. 6-7. - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-26
  kniha

  kniha

 8. Dočasné zamestnávanie má vyjsť v ústrety pracovníkom
  Horníková Zuzana
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 13, č. 37 (2003), s. 26-27. - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 27-51
  kniha

  kniha

 9. Platnosť zákona ukončí vstup do únie
  Pistovič Juraj
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 13, č. 2 (2003), s. 28-29. - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-26
  kniha

  kniha

 10. Minimálna mzda sa dotýka väčšiny zamestnaných
  Záborský Ján
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 13, č. 43 (2003), s. 20-21. - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 27-51
  kniha

  kniha