Výsledky vyhľadávania

 1. NEED: návrh, výstavba, užívanie
  Pifko Henrich
  Eurostav : odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre. Roč. 24, č. 1-2 (2018), s. 70-71. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1-2
  článok

  článok


 2. Technicko-ekonomické hodnotenie lesníckej lanovky Larix 3T nasadenej v listnatých porastoch elektronický zdroj
  Chromeková Zuzana
  Slugeň Jozef (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23492&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Aká je cena osobitného režimu hospodárenia v lesoch?
  Kulla Ladislav
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 3 (2016), s. 18-21. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 4. Ekonomické hľadisko odvetraných fasád
  Ellingerová Helena
  Eurostav : odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre. Roč. 21, č. 4 (2015), s. 70-71. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 4
  článok

  článok


 5. Ekonomické hodnotenie variantov obnovy bytového dumu v životnom cykle
  Kmeťková Jana
  Petráš Dušan
  Eurostav : recenzovaný odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry. Roč. 20, č. 9 (2014), s. 22-25. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-12
  článok

  článok


 6. Záverečné hodnotenie dokončenej verejnej práce
  Ellingerová Helena
  Eurostav : recenzovaný odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry. Roč. 19, č. 9 (2013), s. 60-61. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 7. kniha

  kniha


 8. Jak si cení česká společnost čápa černého aneb Proč ekonomové hodnotí biodiverzitu a ekosystémové služby
  Melichar Jan
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 25, č. 2 (2011), s. 8-9. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-6
  článok

  článok


 9. Technicko-ekonomické hodnotenie sústreďovania dreva na báze LKT HSM 805
  Bakoš Rudolf
  Suchomel Jozef (Iní) TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Zvolen, 2010. - 83 s. : obr., tab., graf., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 10. Technicko-ekonomické hodnotenie vybraných ťažbovo-dopravných technológií pri spracovaní náhodných ťažieb v LM Brezno, s. r. o.
  Kilvády Ladislav
  Suchomel Jozef (Iní) TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Zvolen, 2010. - 98 s. : obr., tab., graf., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha