Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Analýza mesta Banská Štiavnica pre hodnotenie ekosystémových služieb elektronický zdroj
  Bajusová Barbora
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4B7A8F8230E4921731116E8DC396
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Velcí kopytníci a péče o krajinu
  Dostál Dalibor
  Jirků Miloslav
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 31, č. 1 (2017), s. 2-6. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok


 4. Modelovanie dopadu globálnych zmien klímy na neurčitosť vývoja biodiverzity a štruktúry ekosystémových služieb lesa
  Minďaš Jozef
  Holécy Ján TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Škvarenina Jaroslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 1 (2017), s. 14-20. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok


 5. Krušné Hory - jedno pohoří, dva přístupy k lesu i zvěři
  Picura Karel
  : dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Roč. 56, č. 1 (2017), s. 14-17. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2017
  Svět myslivosti : měsíčník pro myslivce a přátele přírody. Roč. 17, č. 12 (2016), s. 14-17. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok


 6. Vďaka nástrojom Allplanu zvládne BIM aj začiatočník
  Režný Jozef
  Eurostav : odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre. Roč. 23, č. 4 (2017), s. 34-35. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 4
  článok

  článok


 7. Environmentálna informatika pre lepšie životné prostredie
  Tuchyňa Martin
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 22, č. 6 (2017), s. 7-8. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 6
  článok

  článok


 8. Analýza územia katastra obce Štiavnické Bane pre hodnotenie ekosystémových služieb elektronický zdroj
  Výboh Jozef
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild41&sid=C3244647CD7CB0B77C7305ABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Pôda a voda ako súčasť integrovaného manažmentu životného prostredia : zborník pôvodných vedeckých prác. proceedings of original scientific papers
  Miklós László (Vedecký redaktor) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Diviaková Andrea (Vedecký redaktor) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Hreško Juraj (Recenzent)
  Izakovičová Zita (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 189 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (9) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1