Výsledky vyhľadávania

 1. Proč je zvonovec liliolistý chráněný soustavou Natura 2000?
  Prausová Romana
  Živa : časopis pro popularizaci biologie. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 159-166. - Praha : Academia, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 4
  článok

  článok


 2. Hniezdna početnosť a biotopové vzťahy holuba plúžika (Columba oenas) v západnej časti Cerovej vrchoviny (J Slovensko)
  Mojžiš Marian
  Jarčuška Benjamín
  Tichodroma : ornitologický časopis. Č. 28 (2016), s. 1-12. - Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 28
  článok

  článok


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Ohrožená fauna a flóra světlých lesů
  Stejskal Robert
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 27, č. 2-3 (2013), s. 30-31. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-6
  článok

  článok


 5. článok

  článok


 6. Les, pôda, lučiny, voda
  Vician Vladimír TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 9, č. 3 (2012), s. 18-19. - Bratislava : Polpress, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 3
  2012: 1-12
  článok

  článok


 7. článok

  článok


 8. článok

  článok


 9. Intenzita infiltrácie v ekotóne lesa a pasienka v CHKO - BR Poľana
  Gallay Igor TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Gallayová Zuzana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  IV. ekologické dni : kolokvium krajinárskych katedier, Banská Štiavnica, 7.-8. október 2003. s. 198-202. - Banská Štiavnica : SEKOS, 2003 / Olah Branislav 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Dominancy of beetle families and species recorded in floodplain forest ecotone
  Horčičko Ivan
  Biologica : collected reports of the Natural Science Faculty of Palacký University Olomouc, Czech Republic, 39-40. S. 41-64. - Olomouc : Palacký University, 2002
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha