Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Dopady zrýchlenej erózie pôdy na dlhodobé zmeny jej vlastností
  Kenderessy Pavol
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 50, č. 4 (2016), s. 225-227. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  článok

  článok


 5. Hodnotenie protieróznej funkcie brehových porastov bystriny Pomiaslo metódou BEHI (Bank Erosion Hazard Index) elektronický zdroj
  Orolínová Andrea
  Jakubis Matúš (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23325&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Vodná erózia a protierózne opatrenia na lesnom pôdnom fonde elektronický zdroj
  Poliak Vladimír
  Jakubis Matúš (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23333&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Komparácia potenciálnej vodnej erózie pre rôzne spôsoby využívania povodia elektronický zdroj
  Strelka Ondrej
  Jakubis Matúš (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23331&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Hodnotenie ekosystémových služieb v okolí obce Slatinka elektronický zdroj
  Tkáčová Michaela
  Olah Branislav (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21430&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Zanášanie vodnej nádrže Hnusno II. a erózny potenciál povodia
  Danko Michal
  Juško Vladimír TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen. Roč. 56, Suppl. 1 (2014), s. 125-141
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1 + Suppl. 1
  článok

  článok


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor