Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh legislatívnych a ekonomických opatrení ako súčasť riešenia trhu verejnoprospešných funkcií a služieb poskytovaných lesným hospodárstvom
  Nociarová Gizela
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 4 (Spravodajca 4/2000), s. 7-8. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 4
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha


 2. Marketingový prieskum záujmu o prírodu a lokalitu Pustý Hrad elektronický zdroj
  Erdziak Ján
  Halaj Daniel (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4788F779404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Charakteristika produkčných a mimoprodukčných funkcií lesa na príklade vybraného lesného podniku elektronický zdroj
  Veverková Andrea
  Brodrechtová Yvonne (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D220180A6F3FADC4
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Financovanie podnikov v lesnom hospodárstve elektronický zdroj : zborník vedeckých prác
  Hajdúchová Iveta TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Giertliová Blanka (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Lichý Ján (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Paluš Hubert (Recenzent) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Potkány Marek (Recenzent) TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (13) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Vplyv výchovy porastu na plnenie ekosystémových služieb elektronický zdroj
  Kavický Tomáš
  Výbošťok Jozef (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7FE4E0810F66E41DF6ADC223557F
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Rekreační účinky lesních ekosystémů: příklady z praxe elektronický zdroj : sborník příspěvků
  Lenoch Josef (Vedecký redaktor)
  Brno : Mendelova univerzita v Brně , 2017. - 120 s. [CD-ROM] : obr., tab., grafy, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Možnosti využitia rastového simulátora na stanovenie indikátorov pre hodnotenie poľovnej funkcie lesa elektronický zdroj
  Melich Patrik
  Bahýľ Ján (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8FE5676CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí : sborník původních vědeckých prací u příležitosti 17. vědecké konference pěstitelů lesa. proceedings of original scientific studies at the occasion of the 17th scientific conference of silviculturists. 30.-31. 8. 2016, studijní středisko Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Dobruška, Česká republika. volume 6
  Kacálek Dušan (Vedecký redaktor)
  Novák Jiří (Vedecký redaktor)
  Nováková Kateřina (Vedecký redaktor)
  Součková Jitka (Vedecký redaktor)
  Opočno pod Orlickými horami : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti , 2016. - 246 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Marketing sociálnych ideí v LH na Slovensku elektronický zdroj
  Peknušiaková Lucia
  Halaj Daniel (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=78A250D23BCFF227927EB773D3A6
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Uhlíkové lesnictví
  Pokorný Radek
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 30, č. 3 (2016), s. 16-18. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok