Výsledky vyhľadávania

 1. Fytocenológia a lesnícka typológia
  Križová Eva TUZLFF - Katedra fytológie
  Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
  Nič Juraj TUZLFF - Katedra fytológie
  Kunca Vladimír (Recenzent) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Vladovič Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 194 s. : obr., tab., príl. za textom, 30 cm
  xkni - KNIHY
  20, z toho voľných 11, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Zhodnotenie súčasného stavu a návrh manažmentových opatrení v ovocnom sade Španie (k.ú. Nová Bošáca) elektronický zdroj
  Supuka Ján
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23716&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Ekológia vybraných skupín synantropnej vegetácie na Radovesickej výsypke elektronický zdroj
  Zoubková Lenka (305)
  Kočík Karol (Školiteľ (konzultant)) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=15121&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Fytocenologická klasifikace genových základen jedle bělokorě v České republice
  Buriánek Václav
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 59, č. 4 (2014), s. 280-298. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 2-4
  článok

  článok


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Numerical classification of oak forests on loess in Hungary, Croatia and Serbia
  Purger Dragica
  Preslia : časopis České botanické společnosti. Roč. 86, č. 1 (2014), s. 47-66. - Praha : Česká botanická společnost, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  článok

  článok


 7. Fytocenológia pre ekológov elektronický zdroj
  Uhliarová Eva UMBFPV - Fakulta prírodných vied
  Ujházyová Mariana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Janišová Monika (Recenzent)
  Turisová Ingrid (Recenzent)
  Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2014. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Fytocenológia - rastlinné spoločenstvá Slovenska : učebné texty
  Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
  Kontrišová Oľga (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Šibík Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 133 s. : čb. il., 29 cm
  xkni - KNIHY
  10, z toho voľných 6, prezenčne 1

 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. kniha

  kniha