Výsledky vyhľadávania

 1. Fytocenologická a ekologická charakteristika lúčnych porastov v katastri obce Hriňová elektronický zdroj
  Válovčanová Veronika
  Ollerová Hana (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25138&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Fytocenologická charakteristika lesnej vegetácie Žalostinskej vrchoviny a Zámčiska
  Kollár Jozef
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 33, č. 2 (2011), s. 179-197. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-2
  článok

  článok


 3. Stará hora pri Hlohovci – zaujímavá lokalita xerotermnej flóry
  Košťál Jaroslav
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 33, č. 2 (2011), s. 153-159. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-2
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 4. Fytocenologická a ekologická charakteristika lesných spoločenstiev Čergovského Minčola
  Mašlonka Peter
  Benčaťová Blažena (Iní) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2011. - 74 s. : 9 obr., tab., graf., mp., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 5. Vegetace České republiky. 2. ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace = Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation
  Chytrý Milan (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Praha : Academia , 2010. - 520 s. : 256 far. obr., tab., mp., 24 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1

 6. Ekologicko-sociologické hodnotenie vŕbovo-topoľových lesov (Salicion albae (Oberd. 1933) Th. Muller et Gors 1957) v lokalite Lanice
  Jakubčík Vladimír
  Kontriš Jaroslav (Iní) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2009. - 62 s. : obr., tab., graf., príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1 7. Formalized classification of the vegetation of alder carr and floodplain forests in the Czech Republic
  Douda Jan
  Preslia : časopis České botanické společnosti. Roč. 80, č. 2 (2008), s. 199-224. - Praha : Česká botanická společnost, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-4
  článok

  článok


 8. Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939 v Starohorských vrchoch
  Janišová Monika
  Uhliarová Eva UMBFPV - Fakulta prírodných vied
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 30, č. 2 (2008), s. 227-238. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-2
  článok

  článok