Výsledky vyhľadávania


 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
  xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4 a Mimoriadne číslo
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 3-4
  2002: 1-4
  2001: 1-4
  2000: 1-4
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  (15) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (55) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (13) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 3. Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2012
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 15 č. 1-4 (2012)
  časopis

  časopis


 4. Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2011
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 14 č. 1-4 (2011)
  časopis

  časopis


 5. Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2010
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010:
  Energetická hodnota siláží pre bioenergetické využitie,
  Genetic and statistical analysis of founder lines in red deer population
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (2) Katalóg - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 13 č. 1-4 (2010)
  časopis

  časopis


 6. Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009:
  Biodiverzita epigeických skupín prírodnej rezervácie "Alúvium Žitavy",
  Koncentrácie ťažkých kovov v svalovine rýb a dnových sedimentoch rybníka Malé Zálužie,
  Ťažké kovy v sedimentoch vodného toku Čaradický potok
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (3) Katalóg - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 12 č. 1-4 (2009)
  časopis

  časopis


 7. Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008:
  Growth variability of Apiognomonia errabunda Höhn. isolated from Tilia cordata Mill.,
  Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie ichtyofauny rieky Zázrivka
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (2) Katalóg - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 11 č. 1-4 (2008)
  časopis

  časopis


 8. Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 10 č. 1-4 (2007)

 9. Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2006
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (5) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 9 č. 1-4 a Mimoriadne číslo (2006)
  časopis

  časopis