Výsledky vyhľadávania

 1. Bukové preglejky a ich vlastnosti elektronický zdroj
  Duša Peter
  Réh Roman (Iní) TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=42FF770CB0BE77797DF629521E7F
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Zmeny dreva pri tepelnom zaťažení elektronický zdroj
  Kormančíková Beáta
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB000291791929
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Termická degradácia dreva elektronický zdroj
  Oravcová Ivana
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB000290791929
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Bukové preglejky a ich vlastnosti elektronický zdroj
  Šestina Martin
  Réh Roman (Iní) TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E3410AEAC607D8
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Monitoring pôd Slovenskej republiky : súčasný stav a vývoj monitorovaných vlastností pôd ako podklad k ich ochrane a ďalšiemu využívaniu (2013-2017). výsledky Čiastkového monitorovacieho systému - Pôda, ako súčasť Monitoringu životného prostredia Slovenskej republiky za obdobie 2013-2017 (5. cyklus). current state and development of monitoring soil properties as a basis to their protection and next land use (2013-2017 years). the results of Partial Monitoring System- Soil as a part of Environment Monitoring of the Slovak Republic for period 2013-2017
  Barančíková Gabriela
  [Bratislava] : NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , 2019. - 252 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
 6. Vlastnosti vyľahčenej preglejovanej dosky elektronický zdroj
  Dianiška Jozef
  Gáborík Jozef (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7748F8ABF7A423EAE671DC3BD0B0
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Fyzikálne vlastnosti termicky upraveného bukového dreva elektronický zdroj
  Janeka Andrej
  Lagaňa Rastislav (Iní) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5379D0B7E3C25FE39535BE4ABF03
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Forest products and wood science an introduction
  Shmulsky Rubin
  Jones P. David
  Hoboken : John Wiley & Sons , 2019. - xxi, 482 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha

 9. počítačový súbor

  počítačový súbor