Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy akustického spektra elektronický zdroj : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor)
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (9) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Elektrická gitara a vplyv konštrukčných úprav na vlastnosti materiálu elektronický zdroj
  Bros Michal
  Čulík Martin (Iní) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24841&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Handbook of materials for string musical instruments
  Bucur Voichita
  Cham : Springer - Verlag , 2016. - xix, 975 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor)
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 175 s. : obr., tab., 26 cm
  xkni - KNIHY
  (9) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Vybrané modifikácie smrekového a javorového dreva a ich vplyv na zvukovú kvalitu elektronický zdroj
  Spišiak Dominik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant)) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20728&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor)
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Čulík Martin (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 151 sa. : obr., tab., graf., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (8) Katalóg - ČLÁNKY
  (6) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 7. Vplyv vybraných faktorov na fyzikálno-akustické charakteristiky dreva elektronický zdroj
  Halachan Pavol (305) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Babiak Marián (Školiteľ (konzultant)) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19034&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Konstrukční systém hudebního nástroje cajón a jeho vliv na kvalitu zvuku elektronický zdroj
  Ondrejka Vojtěch
  Danihelová Anna (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23003&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor)
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Němec Miroslav (Vedecký redaktor) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Čulík Martin (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 200 s. : fot., graf., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (11) Katalóg - ČLÁNKY
  (9) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 10. Fyzikálno-akustické charakteristiky prechodových drevín
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Spišiak Dominik TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Halachan Pavol TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 17-23. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Němec Miroslav 1976- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Dolejší Jana ; Flimel Marián 1957- ; Gejdoš Miloš 1981- ; Hockicko Peter 1973- ; Němec Miroslav 1976- ; Rychtáriková Monika ; Ružinská Eva 1966- ; Suchomel Jozef 1956- ; Syrový Václav ; Štubňa Igor 1941- ; Tomašovič Peter 1947- ; Žiaran Stanislav
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok