Výsledky vyhľadávania

 1. Tok génov v populácii tetrova hlucháňa v Bulharsku elektronický zdroj
  Holásek Lukáš
  Klinga Peter (Iní) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4088F679404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Genetická variabilita reakcie fotosystému II jedle bielej v meniacich sa podmienkach prostredia : vedecká monografia
  Konôpková Alena TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Kurjak Daniel TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Kmeť Jaroslav TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Živčák Marek (Recenzent)
  Priwitzer Tibor (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 67 s. : 10 obr., 13 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 3. Mapovanie výskytu starých stromov čerešní, ich hodnotenie a ďalšie pestovanie : odborná publikácia
  Benediková Daniela
  Benková Michaela
  Čičová Iveta
  Zetochová Erika
  Vargová Helena (Recenzent)
  Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby , 2016. - 81 s. : obr., tab., far. fotogr., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Genetika v službách medveďov
  Paule Ladislav TUZLFF - Katedra fytológie
  Krajmerová Diana TUZLFF - Katedra fytológie
  Lesník : časopis zamestnancov š.p. Lesy Slovenskej republiky, Banská Bystrica. Č. 9 (2013), s. 10-11. - : Lesy Slovenskej republiky, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 7. Reprodukčné procesy a testy potomstiev jaseňa štíhleho a úzkolistého
  Bajcar Vladimír (305)
  Longauer Roman (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2011. - 164 s. : tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 8. Production of polyhaploids by facultatively apomictic Pilosella can result in the formation of new genotypes via genome doubling
  Krahulec František
  Preslia : časopis České botanické společnosti. Roč. 83, č. 3 (2011), s. 471-490. - Praha : Česká botanická společnost, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-4
  článok

  článok


 9. Modelovanie dopadov prirodzenej a umelej obnovy na genetickú štruktúru. 2. nezmiešaný jedľový porast
  Pacalaj Marián
  Gömöry Dušan TUZLFF - Katedra fytológie
  Longauer Roman
  Lesnícky časopis. Roč. 57, č. 4 (2011), s. 251-260. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-4
  článok

  článok


 10. Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých
  Forman Martin
  Král Jiří
  Živa : časopis pro biologickou práci. Roč. 58, č. 3 (2010), s. 128-130. - Praha : Academia, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 3
  2010: 1-6
  článok

  článok