Výsledky vyhľadávania

 1. Sucho pomáha solárnym elektrárňam, ekonomiku ako celok však poškodzuje
  Zisk manažment. Roč. 12, č. 3 (2020), s. 22-23. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 3
  článok

  článok

 2. Technicko[-]ekonomické hodnotenie strojového parku firmy Kase,s.r.o.na území LS Majdán elektronický zdroj
  Sersen Martin
  Messingerová Valéria (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=84DA70B0936AC2501F9C1ED20994
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Náklady a výnosy podniku elektronický zdroj
  Štefanková Barbora
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=40427FD23DCE4193A9793FA3A6E5
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Náklady a výnosy podniku elektronický zdroj
  Repická Dominika
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3E2A224FFF078FAB5BCA5FA608FB
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Výsledok hospodárenia vo vybranom podniku DSP - štatistické spracovanie elektronický zdroj
  Červenáková Jana
  Schmidtová Jarmila (Iní) TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24143&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Špecifiká financovania príspevkových organizácií elektronický zdroj
  Igriniová Viera
  Giertliová Blanka (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22632&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Analýza a zhodnotenie logistických procesov vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Nociarová Jana
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24672&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Náklady a výnosy podniku elektronický zdroj
  Rybošová Ľubomíra
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=05297BE28FB73DDAC2C5C002764E
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Analýza nákladov a výnosov vybraného lesného podniku elektronický zdroj
  Tomašovič Samuel
  Lichý Ján (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=94F27843EBD77D7A08334DFA680C
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. ...vždy sa dá viac!
  Gogola Peter (Autor interview)
  Németh Ľuboš (Účastník interview)
  Les & Letokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa. Roč. 71, č. 5-6 + Príloha Odborná lesnícka aktualita 1/2015 (2015), s. 21-22. - Bratislava : Lesmedium, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 5-6 + Príloha Odborná lesnícka aktualita 1/2015
  2015: 1-12 + príloha Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
  článok

  článok