Výsledky vyhľadávania

 1. Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor
  Ferkl Jan
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 95, č. 8 (2016), s. 9-11. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 8
  článok

  článok


 2. Zjištění dostupné potravní nabídky pro jelení zvěř ve vegetačním období v modelové honitbě v podmínkách imisemi narušených horských lesních ekosystémů Krušných hor
  Vala Zdeněk
  Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2011 : zborník vedeckých a odborných prác z 24. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2011" konanej na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene 5.5.2011. S. 29-36. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011 / Garaj Peter 1951-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Smrk pichlavý a kůrovci
  Kula Emanuel
  Kajfosz Radek
  Polívka Jiří
  Lesnická práce. Roč. 89, č. 1 (2010), s. 13-15. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1
  2010: 1-6
  článok

  článok


 4. Lesní ekosystémy Krkonošského národního parku
  Příhoda Jan (Autor interview)
  Lesnická práce. Roč. 89, č. 3 (2010), s. 10-13. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 3
  2010: 1-6
  článok

  článok


 5. Krušné hory I. : Hranice mezi porosty náhradních dřevin a porosty běžného hospodaření (zelená hranice)
  Sloup Miroslav
  Lesnická práce. Roč. 89, č. 6 (2010), s. 44-45. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 6
  2010: 1-6
  článok

  článok


 6. Österreichisches Bioindikatornetz
  Fürst Alfred
  BFW Praxis Information. Nr. 20 (2009), s. 9-10. - Wien : Bundesamt und Forschungszentrum für Wald, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: Nr. 18-20
  článok

  článok


 7. Caterpillars of Lepidoptera in crowns of mountain ash (Sorbus aucuparia L.) in the Ore Mountains
  Kula Emanuel
  Patočka Jan Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
  Šimon Václav
  Folia oecologica. Vol. 36, no. 2 (2009), s. 94-107. - Zvolen : Institute of Forest Ecology SAS, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 1-2
  článok

  článok


 8. Vliv původu reprodukčního materiálu na odrůstání smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) ve vyšších polohách 7. LVS imisní oblasti Krušných hor
  Maňas Petr
  Mauer Oldřich
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Sv. 54, č. Special (2009), s. 31-36. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 1-4, Special
  článok

  článok


 9. Vyjádření společenské sociálně-ekonomické efektivnosti lesa a lesního hospodářství v porostech náhradních dřevin Krušných hor
  Šišák Luděk
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Sv. 54, č. Special (2009), s. 43-50. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 1-4, Special
  článok

  článok


 10. Porosty náhradních dřevin v Krušných horách
  Balcar Vratislav
  Pěnička Libor
  Lesnická práce. Roč. 87, č. 1 (2008), s. 11-12. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1
  2008: 1-6
  článok

  článok