Výsledky vyhľadávania

 1. Nezamestnanosť a inflácia elektronický zdroj
  Bartková Sofia
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D39197AF4F77EC855CAC2BACEBCE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Nezamestnanosť a inflácia elektronický zdroj
  Kocmanová Lucia
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E3687F1EB992092CB2ACCAB527E2
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Porovnanie trhového prostredia krajín V4 elektronický zdroj
  Marcinčinová Simona
  Kaputa Vladislav (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8C4DB14A9D4ED7D2202C1F4E82F5
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Základné makroekonomické ukazovatele elektronický zdroj
  Rybošová Katarína
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E3687F1EB992092CB6A3C3B527E2
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Praktikum z mikroekonómie a makroekonómie
  Sujová Andrea TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Klementová Jarmila TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Potkány Marek (Recenzent) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Šálka Jaroslav (Recenzent) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 147 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  7, z toho voľných 4, prezenčne 1
 6. Analýza a predikcia trhu vybraných biopalív na báze dreva elektronický zdroj
  Vasil Peter
  Gejdoš Miloš (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild14&sid=7FE4E0810F66E41DF7AACE23557F
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Value and profit : an introduction to measurement in financial reporting
  Whittington Geoffrey
  Cambridge : Cambridge University Press , 2017. - xv, 349 s., 23 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha

 8. Štatistická analýza kľúčových makroekonomických ukazovateľov odvetvia DSP elektronický zdroj
  Klapišová Dominika
  Schmidtová Jarmila (Iní) TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24144&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Základné makroekonomické ukazovatele elektronický zdroj
  Krahulcová Martina
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=6F91D8ED6CD6362D97285C664522
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Trh a príčiny zlyhania trhu elektronický zdroj
  Risková Lucia
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4A220BA9C567A8491D0337D1351D
  počítačový súbor

  počítačový súbor