Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza a predikcia trhu vybraných biopalív na báze dreva elektronický zdroj
  Vasil Peter
  Gejdoš Miloš (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild14&sid=7FE4E0810F66E41DF7AACE23557F
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Štatistická analýza kľúčových makroekonomických ukazovateľov odvetvia DSP elektronický zdroj
  Klapišová Dominika
  Schmidtová Jarmila (Iní) TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24144&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Základné makroekonomické ukazovatele elektronický zdroj
  Krahulcová Martina
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=6F91D8ED6CD6362D97285C664522
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Trh a príčiny zlyhania trhu elektronický zdroj
  Risková Lucia
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4A220BA9C567A8491D0337D1351D
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Základy ekonómie : vysokoškolská učebnica
  Sujová Andrea TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Šálka Jaroslav TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Holécy Ján (Recenzent) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Hontyová Kajetana (Recenzent)
  Kucharčíková Alžbeta (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 210 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  10, z toho voľných 4, prezenčne 1

 6. Základné makroekonomické ukazovatele elektronický zdroj
  Kuklica Marek
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21232&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Inflácia, nezamestnanosť a ľudský kapitál z makroekonomického pohľadu : teoretické a praktické problémy
  Čaplánová Anetta
  Martincová Marta EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Bratislava : Wolters Kluwer , 2013. - 130 s. : obr., tab., graf., 24 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 8. Inflácia a jej vývoj v SR a vo vybranom štáte EÚ elektronický zdroj
  Piačeková Andrea
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=16210&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Európsky systém centrálnych bánk a ECB elektronický zdroj
  Slúková Gabriela
  Balážová Emília (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=17897&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor