Výsledky vyhľadávania

 1. Korok používa aj Álvaro Siza
  Nádvorníková Milota
  Tatry : dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Roč. 57, č. 2 (2018), s. 19. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 2
  článok

  článok


 2. Dub červený (Quercus rubra L.) neprávem opomíjená dřevina v podmínkach České republiky
  Miltner Stanislav
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 96, č. 7 (2017), s. 25-27. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 7
  článok

  článok


 3. Expanzívne dreviny v kontaktných zónach miest Zvolenskej kotliny elektronický zdroj
  Bieliková Monika
  Modranský Juraj (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23035&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Aktuality ve výzkumu introdukovaných dřevin
  Novotný Petr
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 95, č. 6 (2016), s. 36-37. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 6
  článok

  článok


 5. Fyzikálne vlastnosti pôd pod porastmi introdukovaných drevín v Arboréte Mlyňany, Slovensko : Physical properties of soils under stands of introduced tree species in the arboretum Mlyňany, Slovensko
  Polláková Nora
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 61, č. 3 (2016), s. 168-174. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 6. Atlas domácich a vybraných introdukovaných drevín : vysokoškolská učebnica
  Križo Milan TUZLFF - Katedra fytológie
  Benčať Tibor TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Baranec Tibor (Recenzent)
  Koblížek Jaroslav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 308 s. : čb. il., 29 cm
  xkni - KNIHY
  6, z toho voľných 2, prezenčne 1

 7. Douglaska tisolistá v České republice
  Svoboda Josef
  Dohnanský Tomáš
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 93, č. 8 (2014), s. 14-17. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 8
  2014: 7-12
  článok

  článok


 8. Bukovec (Pabuk) jižní
  Úradníček Luboš
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 93, č. 1 (2014), s. 50-51. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1
  2014: 1-6
  článok

  článok


 9. Jedle nikkoská, Nikko
  Úradníček Luboš
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 93, č. 2 (2014), s. 40-41. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 2
  2014: 1-6
  článok

  článok


 10. Okrasné dyhy z introdukovaných drevín u nás a vo svete elektronický zdroj
  Bjeľák Jakub
  Réh Roman (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19109&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor