Výsledky vyhľadávania

 1. Stanovenie karbonylových zlúčenín v dyme vybraných plastov
  Balúch Peter
  Kačíková Danica (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2011. - 76 s. : 25 obr., tab., graf., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 2. Hydrolýzne procesy dreva rýchlorastúcich drevín
  Laurová Marta TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Sivák Jozef TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2009. - 76 s. : obr., tab., príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Vodná predhydrolýza dreva vŕby bielej (Salix alba L.)
  Laurová Marta TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Sivák Jozef TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Acta facultatis xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 51, č. 1 (2009), s. 19-26. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 1-2
  kniha

  kniha


 4. Vodná predhydrolýza vybraných druhov drevín
  Laurová Marta TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2009. - 108 s. : 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Analýza hydrolyzátov získaných po hydrotermickej plastifikácii jaseňového dreva
  Laurová Marta TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kúdela Jozef TUZDFND
  Acta facultatis xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 50, č. 1 (2008), s. 5-14. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: 1-2
  kniha

  kniha


 6. Monitorovanie karbonylových zlúčenín na autobusovej stanici vo Zvolene
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IV : zborník referátov. S. 11-16. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002 / Kontrišová Oľga 1943- ; Váľka Jozef 1952-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Analýza karbonylových zlúčenín v ovzduší metódou kvapalinovej chromatografie
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen, Vol. 9. s. 109-112. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002 ; Fakulta ekológie a environmentalistiky
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Stanovenie karbonylových zlúčenín v ovzduší
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kačík František (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kačíková Danica (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2000. - 43 s. : 4 obr., 4 tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Trvalé zmeny bukového dreva v procese hydrotermickej plastifikácie : II. chemické zmeny
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kúdela Jozef TUZDFND
  Vybrané procesy pri spracovaní dreva. S. 75-78. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 / Geffert Anton 1955- ; Kačík František 1958- ; Réh Roman 1959-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Analýza 2,4-dinitrofenylhydrazónov karbonylových zlúčenín metódou HPLC
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Baloghová Danica TUZFECHT - Katedra chémie
  Acta Facultatis Ecologial lll. - 1996 : Zborník vedeckých prác Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. (1996), s. 15-19
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha