Výsledky vyhľadávania

 1. Monitorovanie karbonylových zlúčenín na autobusovej stanici vo Zvolene
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IV : zborník referátov. S. 11-16. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002 / Kontrišová Oľga 1943- ; Váľka Jozef 1952-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 2. Výskum znečistenia ovzdušia aldehydmi a ketónmi uvoľňovanými z výfukových plynov motorových vozidiel
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IV : zborník referátov. S. 221-222. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002 / Kontrišová Oľga 1943- ; Váľka Jozef 1952-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 3. Analýza karbonylových zlúčenín v ovzduší metódou kvapalinovej chromatografie
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen, Vol. 9. s. 109-112. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002 ; Fakulta ekológie a environmentalistiky
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Stanovenie aldehydov a ketónov v ovzduší na území mesta Zvolen
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Acta Facultatis Ecologiae, Vol. 6. S. 241-246. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Stanovenie aldehydov a ketónov v ovzduší
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Laurová Marta TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Geffert Anton TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Acta Facultatis Ecologiae Zvolen, Vol. 5/1998. 1998, s. 231- 237. - Zvolen : Technická univerzita, 1998
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Analýza 2,4-dinitrofenylhydrazónov karbonylových zlúčenín metódou HPLC
  Kačík František TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Baloghová Danica TUZFECHT - Katedra chémie
  Acta Facultatis Ecologial lll. - 1996 : Zborník vedeckých prác Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. (1996), s. 15-19
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha