Výsledky vyhľadávania

 1. Význam recyklácie papiera vo vzťahu k životnému prostrediu
  Belko Martin
  Čabalová Iveta (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 54 s.. - obr., tab., graf. : 30 cm, 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom v podmienkach SR na príklade skládky odpadov Červený Majer elektronický zdroj
  Goridková Simona
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8F85678CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Riadenie nakladania s komunálnymi odpadmi v Žiari nad Hronom elektronický zdroj
  Martincová Škriniarová Ivana
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=3D579E6F99510E20DDBC40D0A384
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Vypracovanie VZN na zber a spracovanie komunálnych odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. elektronický zdroj
  Becková Daniela
  Čerkala Emil (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24893&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Možnosti využívania odpadov na energetické účely elektronický zdroj
  Hanková Júlia
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25311&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Obehová ekonomika a drevospracujúci priemysel elektronický zdroj
  Klučiarová Ivana
  Šálka Jaroslav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DFA67B8070F30CA1E09AC300DAEA
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Návrh technického riešenia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov pre spádovú oblasť Podkriváň elektronický zdroj
  Fehérpataky Marek
  Ružinská Eva (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23200&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Komunálny a nebezpečný odpad. I. časť
  Horbaj Peter
  Tauš Peter
  Harda Peter
  Manažment podnikov. Roč. 5, č. 2 (2015), s. 69-73. - Prešov : VPS Slovakia, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 2
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok