Výsledky vyhľadávania

 1. Práca s verejnosťou ako súčasť marketingovej komunikácie elektronický zdroj
  Bakaljarová Mária
  Drličková Eva (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E3687F1EB992092CB2ADCBB527E2
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Optimalizácia marketingového mixu elektronický zdroj
  Beňo Michal
  Maťová Hana (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EEE57057A47611A7E37FC74E9AC3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Vplyv reklamy na vybranú cieľovú skupinu elektronický zdroj
  Čiliaková Kristína
  Olšiaková Miriam (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E3687F1EB992092CB2ADC0B527E2
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Návrh marketingovej stratégie pre neziskovú organizáciu elektronický zdroj
  Danišová Andrea
  Triznová Miroslava (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5405D7E2C43D9DAFB899C3CA0676
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Marketingová komunikácia vybraného produktu elektronický zdroj
  Horníková Dominika
  Triznová Miroslava (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8C4DB14A9D4ED7D22628154E82F5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Online komunikačná stratégia elektronický zdroj
  Ježovič Jakub
  Kaputa Vladislav (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ABCEC5876A40CFC0DC91DA344C66
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Digitálny marketing ako nástroj marketingovej komunikácie elektronický zdroj
  Kamenská Nikola
  Dzian Michal (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8C4DB14A9D4ED7D2212A144E82F5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Návrh marketingovej komunikácie vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Kloknerová Miriama
  Triznová Miroslava (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B9F7F187E877E39F0DA82E01B411
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Digitálny marketing ako nástroj marketingovej komunikácie elektronický zdroj
  Koreňová Stanislava
  Dzian Michal (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8C4DB14A9D4ED7D22828154E82F5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Prieskum preferencií spotrebiteľov v oblasti drevostavieb elektronický zdroj
  Krššák Miloš
  Olšiaková Miriam (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E3687F1EB992092CB5ADC5B527E2
  počítačový súbor

  počítačový súbor