Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv ukončenia činnosti Bane Dolina (SR) na životné prostredie
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Balga Ján TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Studia Oecologica. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 15-23. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 1-2
  kniha

  kniha


 2. Výskyt ťažkých kovov v banských vodách dobývacieho priestoru hnedouhoľnej bane Dolina v okrese Veľký Krtíš
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Balga Ján TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 21 (2009), s. 67-73. - Zvolen Zvolen : TU Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 21
  článok

  článok


 3. Stanovenie ekologickej únosnosti na základe citlivosti krajiny na acidifikáciu : (modelové územie povodie Belianskeho potoka - Štiavnické vrchy
  Kočická Erika TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2007. - 134 s. : obr., tab., mp., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 4. Metodické pokyny pro analýzu rizik a průzkum kontaminovaných území
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 16, č. 2 (2006), s. 28. - Praha : Economia, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-12
  článok

  článok


 5. článok

  článok


 6. Výsledky sanace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
  Prokšová Stanislava
  Odpady : odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii. Roč. 13, č. 2 (2003), s. 7-8. - Economia : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-12
  kniha

  kniha


 7. Skúsenosti hydrogeológa : Sanácia kontaminovanej lokality
  Franzenová Drahomíra
  Odpady : měsíčník pro odpadové hospodářství. Roč. 10, č. 5 (2000), s. 12-13. - Economia : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-12
  kniha

  kniha


 8. Kontaminácia ovzdušia suchými depozíciami tuhých častíc v hrebeňovej časti Nízkych Tatier
  Kontrišová Oľga TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Kontriš Jaroslav TUZLFF - Katedra fytológie
  Kováčová Margita Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
  Acta Facultatis Ecologiae, Vol. 6. S. 171-176. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. kniha

  kniha


 10. Projekt oceny skazen obiektów poprzemyslowych na przykladzie Zakladów Chemicznych "Tarnowskie Góry"
  Tyrala Krzysztof
  Ochrona powietrza i problemy odpadów. Roč. 32, č. 4 (1998), s. 134-136. - Katowice : EcoEdycja
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha