Výsledky vyhľadávania

 1. Minimalizování sociální patologie a kriminality úpravami životního prostředí města?
  Schmeidler Karel
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 3 (2017), s. 166-173. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 2. Environmentálna kriminalita na Slovensku
  Schwarz Marián TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 22, č. 2 (2017), s. 28-29. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  článok

  článok


 3. Kriminológia
  Dianiška Gustáv
  Strémy Tomáš
  Vráblová Miroslava
  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk , 2016. - 405 s. : tab., grafy, príl. za textom, 24 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 4. Environmentální kriminologie : prostředí a jeho role při páchání kriminality
  Barilik Igor Nikolaj
  Praha : Leges , 2015. - 203 s. : obr., tab., schémy, mapy, grafy, 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 5. Riziká environmentálnej kriminality elektronický zdroj
  Hudáčová Adriána
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22713&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Udržateľnosť a projektové predchádzanie zločinnosti
  Benkovičová Lucia
  Špaček Robert
  Eurostav : recenzovaný odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry. Roč. 20, č. 5 (2014), s. 38-41. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-12
  článok

  článok


 7. Súčasné problémy objasňovania environmentálneho protiprávneho konania
  Sarvaš Matúš
  Ninčák Ján
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 19, č. 3 (2014), s. 18-19. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-6
  článok

  článok


 8. Súčasné problémy objasňovania environmentálneho protiprávneho konania : 2. časť
  Sarvaš Matúš
  Ninčák Ján
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 19, č. 4 (2014), s. 22-23. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-6
  článok

  článok


 9. Tvorba bezpečného prostredia - možnosti prevencie a znižovania kriminality architektonickými prostriedkami
  Benkovičová Lucia
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 47, č. 2 (2013), s. 98-100. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-4
  článok

  článok


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor