Výsledky vyhľadávania

 1. Analýzy riadenia projektov v rámci Operačného programu Kvalita ŽP pre oblasť odpady elektronický zdroj
  Fekete Tomáš
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3BEC39B52C756B70CE0316A5CC71
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Kultúrne pamiatky pri hodnotení kvality životného prostredia vidieckych sídel v okrese Trnava
  Moyzeová Milena
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 53, č. 1 (2019), s. 26-31. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 1
  http://147.213.211.222/sites/default/files/2019_1_026_031_Moyzeova.pdf
  článok

  článok

 3. Zdravý ako buk: zhoršená kvalita životného prostredia na Slovensku spôsobuje takmer 5 tisíc predčasných úmrtí ročne
  Antalová Veronika
  Horváthová Inés
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 18, č. 12 (2018), s. 40-43. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 12
  článok

  článok

 4. Akustika v budovách s takmer nulovou potrebou energie
  Flimel Marián
  Petráš Dušan
  Eurostav : odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre. Roč. 24, č. 1-2 (2018), s. 15-17. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1-2
  článok

  článok

 5. Monitoring a diagnostika životného prostredia
  Králiková Ružena
  Badida Miroslav
  Dzuro Tibor
  Szabó Róbert
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2018. - 121 s. : 35 obr., 9 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 2
 6. počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Návrh na skvalitnenie životného prostredia k.ú. mesta Martin elektronický zdroj
  Šedivá Katarína
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24789&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Environmentálne záťaže - aktuálny stav riešenia problematiky na Slovensku
  Jánová Vlasta
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 49, č. 4 (2015), s. 227-231. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1-4
  článok

  článok

 9. Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel : (na príklade vidieckych sídiel okresu Trnava)
  Moyzeová Milena (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV , 2015. - 280 s. : 46 obr., 34 tab., 12 máp, grafy, 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 10. Integrovaný regionálny operačný program
  Offertálerová Monika
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 49, č. 4 (2015), s. 213-220
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1-4
  článok

  článok