Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Nebezpečné kamenné lavíny
  Hoholíková Tatiana
  Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Roč. 55, č. 6 (2016), s. 14-16. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 6
  článok

  článok


 3. Náhle procesy vo vysokohorskej krajine Tatier
  Hreško Juraj
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 50, č. 3 (2016), s. 131-135. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 4. Identifikácia lavín z údajov diaľkového prieskumu Zeme elektronický zdroj
  Košík Matúš
  Sitko Roman (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25334&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Vplyv lavín na hornú hranicu lesa v Žiarskej doline (Západné Tatry) elektronický zdroj
  Šajgal Štefan
  Jakubis Matúš (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24072&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Rekonštrukcia rôznych typov lavín na území Tatier
  Bartík Martin TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen. Roč. 57, Suppl. 1 (2015), s. 35-46. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: Suppl. 1
  článok

  článok


 7. 90. výročie pádu najtragickejšej lavíny na Slovensku, Rybô, Veľká Fatra : zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 4. februára 2014 na Technickej univerzite vo Zvolene
  Longauer Milan (Vedecký redaktor)
  Bartík Martin (Vedecký redaktor) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Škvarenina Jaroslav (Vedecký redaktor) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Fiema Anna (Recenzent)
  Hanzelová Miroslava (Recenzent)
  Minďaš Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 150 s. : obr., tab., far. fot., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 8. počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Vplyv lavín na biotopy vybraných druhov zveri v Západných Tatrách elektronický zdroj
  Šajgal Štefan
  Jakubis Matúš (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21788&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor