Výsledky vyhľadávania

 1. Poistenie lesných porastov pre prípad požiaru
  Horský Peter
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 4 (Spravodajca 4/2000), s. 16. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 4
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha


 2. Analýza a kvantifikácia príčin lesných požiarov na OZ Prievidza
  Grescho Róbert
  Hlaváč Pavol (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  2006, 50 s.. - obr., tab., graf. : 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. Vplyv meteorologických podmienok na likvidáciu požiarov v otvorených priestoroch elektronický zdroj
  Balaško Igor
  Němec Miroslav (Iní) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=432D5F57058EEAA05D912261F036
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Integrovaná ochrana lesa a krajiny elektronický zdroj : recenzovaný zborník z konferencie usporiadanej pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Jaroslava Kmeťa, PhD. a doc. Ing. Milana Kodríka, CSc.
  Hlaváč Pavol (Vedecký redaktor) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Kelbel Peter (Recenzent)
  Kunca Andrej (Recenzent)
  Blaško Luboš (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 100 s. [CD-ROM] : obr., tab., grafy, fotogr. príl. za textom, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (8) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Environmentálne pôsobenie prídavných látok vo vode na hasenie elektronický zdroj
  Hrušovský Martin
  Veľková Veronika (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4B7A8F8230E492173111628DC396
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Analýza a kvantifikácia príčin lesných požiarov na modelovom území OR HaZZ v Poprade elektronický zdroj
  Kubusová Jana
  Hlaváč Pavol (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=82D5162064037F62A69985F7A2EE
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Lesné požiare a integrovaný systém ochrany lesov pred požiarmi elektronický zdroj : monografia
  Hlaváč Pavol TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Chromek Ivan TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Kmeť Jaroslav (Recenzent) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Jagerčík Marián (Recenzent)
  Kodrík Milan (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor