Výsledky vyhľadávania

 1. Poistenie lesných porastov pre prípad požiaru
  Horský Peter
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 4 (Spravodajca 4/2000), s. 16. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 4
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha

 2. Analýza a kvantifikácia príčin lesných požiarov na OZ Prievidza
  Grescho Róbert
  Hlaváč Pavol (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  2006, 50 s.. - obr., tab., graf. : 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 3. počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Požiarna prevencia a poľovnícke hospodárenie elektronický zdroj
  Botka Juraj
  Vido Jaroslav (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=AFB64E0160B4F4E9274AD49F9648
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Konštrukčné riešenie ľahkej vývoznej súpravy pre dopravu hasičskej výbavy elektronický zdroj
  Čečetka Henrich
  Hnilica Richard (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0485B6C7FD1B
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Plant-fire interactions : applying ecophysiology to wildfire management
  Dios Víctor Resco de
  Cham : Springer - Verlag , c2020. - xii, 208 p.
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 7. Protipožiarny adaptér DATEFF pre hasenie lesných požiarov
  Hnilicová Michaela TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 99, č. 10 (2020), s. 36-39. - Praha Kostelec nad Černými lesy Praha Písek : Lesnická práce : Státní zemědělské nakladatelství : Matice lesnická, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 10
  článok

  článok

 8. Technické prostriedky pre dopravu vody pri lesných požiaroch elektronický zdroj
  Jambriškin Ján
  Chromek Ivan (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB0B0894791929
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Štúdium vplyvu zmeny parametrov lesného prostredia a paliva na správanie lesného požiaru elektronický zdroj
  Kačíková Danica TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Majlingová Andrea TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Veľas Rastislav TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Lieskovský Martin TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Makovická Osvaldová Linda (Recenzent)
  Kapusniak Jaroslav
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2020. - 112 s. [CD-ROM] : 49 obr., 9 tab., 2 príl., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  2, z toho voľných 0, prezenčne 2
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Meranie zmeny kapitálovej hodnoty lesnej pôdy v prítomnosti rizika výskytu požiarov a nastupujúcej zmeny klímy elektronický zdroj
  Korená Hillayová Michaela TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Holécy Ján (Školiteľ (konzultant)) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ADD66581470B3E4A1F475BD5D96A
  počítačový súbor

  počítačový súbor