Výsledky vyhľadávania

 1. Rušno v diviačej čriede
  Vician Vladimír TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 15, č. 11 (2018), s. 8-9. - Bratislava : Polpress, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 11
  článok

  článok


 2. Lesné spoločenstvá zväzu Tilio-Acerion s dominanciou buka lesného (Fagus sylvatica) na karbonátoch Malých Karpát
  Bažány Martin
  Ujházyová Mariana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 38, č. 2 (2016), s. 243-264
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Neobyčajná rastlina plná zaujímavostí
  Homolová Zuzana
  Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Roč. 55, č. 5 (2016), s. 23. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 5
  článok

  článok


 5. A predsa prežila
  Kyselová Zuzana
  Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Roč. 55, č. 4 (2016), s. 14-15. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  článok

  článok


 6. Vplyv lesného hospodárstva na druhové zloženie fytocenóz jedľových bučín elektronický zdroj
  Paločková Lenka
  Ujházyová Mariana (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25198&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Vplyv vybraných štrukturálnych vlastností lesných porastov na spoločenstvá bystruškovitých (Coleoptera: Carabidae) elektronický zdroj
  Müllerová Veronika (305) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Kunca Vladimír (Školiteľ (konzultant)) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19074&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor