Výsledky vyhľadávania

 1. V akom stave máme naše lesy?. 8
  Fillo Ján (Autor interview)
  Šebeň Vladimír (Účastník interview) LVÚ, Zvolen
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 75, č. 2 (2019), s. 22-23. - Bratislava : Lesmedium, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 2
  článok

  článok

 2. Veľký sen profesora Domina
  Urban Peter
  Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 71, č. 3 (2019), s. 51-53. - Bratislava Bratislava : Spoločnosť 7 PLUS : News and Media Holding, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 3
  článok

  článok

 3. Rušno v diviačej čriede
  Vician Vladimír TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 15, č. 11 (2018), s. 8-9. - Bratislava : Polpress, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 11
  článok

  článok

 4. Lesné spoločenstvá zväzu Tilio-Acerion s dominanciou buka lesného (Fagus sylvatica) na karbonátoch Malých Karpát
  Bažány Martin
  Ujházyová Mariana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 38, č. 2 (2016), s. 243-264
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1-2 + Supplement 1-3
  článok

  článok

 5. počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Neobyčajná rastlina plná zaujímavostí
  Homolová Zuzana
  Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Roč. 55, č. 5 (2016), s. 23. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 5
  2016: 1-6
  článok

  článok

 7. A predsa prežila
  Kyselová Zuzana
  Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Roč. 55, č. 4 (2016), s. 14-15. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  2016: 1-6
  článok

  článok

 8. Vplyv lesného hospodárstva na druhové zloženie fytocenóz jedľových bučín elektronický zdroj
  Paločková Lenka
  Ujházyová Mariana (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25198&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor