Výsledky vyhľadávania

 1. Finnmetko 2018 největší lesnický svátek ve Finsku
  Lasák Oto
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 97, č. 10 (2018), s. 72-74. - Praha Kostelec nad Černými lesy Praha : Lesnická práce : Státní zemědělské nakladatelství, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 10
  článok

  článok


 2. Canadian journal of forest research
  Ottawa : National Research Council of Canada
  xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2016: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2014: 1-4, 5-8, 9-12
  2013: 1-6, 7-12
  2012: 1-4, 5-8, 9-12
  2011: 1-4, 5-8, 9-12
  2010: 1-4, 5-8, 9-12
  2009: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12
  2008: 1-4, 5-7, 8-12
  2007: 1-4, 5-8, 9-12
  2006: 1-6, 7-12
  2005: 1-6, 7-12
  2004: 1-6, 7-12
  2003: 1-6, 7-12
  2002: 1-6, 7-12
  2001: 1-6, 7-12
  2000: 1-6, 7-12
  1999: 1-6, 7-12
  1998: 1-2, 4-6, 7-9, 10-12
  1997: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12
  1996: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12
  1995: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12
  1994: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12
  1993: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12
  1981: 1-2, 3-4
  1980: 1-4
  1979: 1-4
  1978: 1-4
  1977: 1-4
  1976: 1, 3-4
  1975: 1-4
  1974: 1-4
  1973: 1-4
  1972: 1-4
  (75) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (239) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (126) Katalóg - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  http://cjfr.nrc.ca
  časopis

  časopis


 3. Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten : Sektion Ertragskunde. Jahrestagung 14.-16. Mai 2018, Vígľaš, Slowakei
  [S. l.] : [s. n.] , 2018. - 170 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 4. Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis
  Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
  xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2018: 1
  2017: 1, 2, 3, 4
  2016: 1, 2, 3, 4
  2015: 1, 2, 3, 4
  1999: 3-4
  2014: 2-4
  2012: 1-4
  2011: 2-4, Special
  2010: 4
  2009: 1-4, Special
  2008: 1-4, zvl. č.
  2007: 1-4, zvl. č.
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 1-4
  2002: 1-4
  2001: 1-4
  2000: 1-4
  1999: 1-2
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  1996: 1-4
  1995: 1-4
  1994: 1-4
  1993: 1-4
  (21) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (67) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (543) Katalóg - ČLÁNKY
  (21) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  časopis

  časopis


 5. Významné osobnosti z historie Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti
  Zahradník Petr
  Jíloviště : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti , 2016. - 55 s. : obr. príl. za textom, 24 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Research bulletin of the Hokkaido university forests
  Sapporo : Hokkaido University Forests
  xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2015: 1
  2013: 1
  2012: 1
  2010: 1
  2009: 1
  2008: 1
  2007: 1-2
  2006: 1-2
  2005: 1
  2004: 1
  2003: 1-2
  2002: 1-2
  (11) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (16) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  kniha

  kniha


 7. Canadian journal of forest research
  Ottawa : National Research Council of Canada , 2014
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Vol. 44 no. 1-4 (2014)
  časopis

  časopis


 8. Canadian journal of forest research
  Ottawa : National Research Council of Canada , 2014
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Vol. 44 no. 5-8 (2014)
  časopis

  časopis


 9. Canadian journal of forest research
  Ottawa : National Research Council of Canada , 2014
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Vol. 44 no. 9-12 (2014)
  časopis

  časopis


 10. Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis
  Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady , 2014
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014:
  Analýza úrazovosti v lesním hospodářství a problémů s ní spojených,
  Analýza vývoje struktury zaměstnanosti v lesnictví od poloviny minulého století až po současnost,
  Dlouhodobé sledování makromycetů v Kyselé Doubravě a hodnocení jejich významu,
  Dopad výchovy na kvantitatívnu produkciu bukovej žŕdkoviny v oblasti Vihorlatských vrchov,
  Fenologické prejavy duba letného na Slovensku ako bioindikátor stavu lesných ekosystémov, extrémov počasia a klimatickej zmeny,
  Fytocenologická klasifikace genových základen jedle bělokorě v České republice,
  Inventarizace a potenciál využití vtroušených jedinců buku lesního a dubu letního při přeměně druhové skladby smrkových monokultur národního parku České Švýcarsko,
  Kůrovci jedlobukových lesů CHKO Beskydy,
  Lze zlepšit vzcházivost osiva douglasky tisolisté?,
  Modelové stanovení vlivu záměny kultur smrku za buk na hydrologickou bilanci experimentálního horského povodí,
  Přirozené vytváření adventivních kořenů zmlazení smrku v horských lesích: odborné sdělení,
  Příspěvek k možnostem stanovení vlivu lužního lesa na tlumení povodňových vln s využitím 1D a 2D hydraulických modelů a GIS,
  Reakce mladých smrkových porostů na výchovné zásahy v oblastech chronického chřadnutí smrku,
  Reakcia bylinnej synúzie jedľových bučín na zmenu drevinového zloženia a štruktúry porastu,
  Rychlé stanovení vodou extrahovatelného organického uhlíku z lesní půd,
  Stanovení délky předosevní přípravy semen buku lesního,
  Velké vody na lesním povodí v Orlických horách,
  Vliv pomocných dřevin na kvalitativní parametry dubových porostů,
  Vliv výchozí hustoty sazenic na morfologickou kvalitu nadzemní části borovice lesní 8 let po výsadbě,
  Vpliv původu a třídení semen smrku ztepilého Karst.> na kvalitu vypěstovaných semenáčků,
  Vplyv intenzity žiarenia na výškový rast následného porastu duba zimného,
  Vplyv klimatických a svetelných faktorov na klíčenie a prežívanie semenáčikov jedle bielej a smreka obyčajného vo výberkovom lese,
  Vplyv pestovných opatrení a prírodných disturbancií na hrúbkový prírastok porastov v prebudove na výberkový les,
  Výpočet indexu listové plochy v lesních porostech na základě dat leteckého laserového skenování v podmínkách České republiky,
  Využití mikrosatelitových markerů pro hodnocení semenného sadu smrku ztepilého
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (3) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (25) Katalóg - ČLÁNKY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Roč. 59 č. 2-4 (2014)
  časopis

  časopis