Výsledky vyhľadávania

 1. Proč je zvonovec liliolistý chráněný soustavou Natura 2000?
  Prausová Romana
  Živa : časopis pro popularizaci biologie. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 159-166. - Praha : Academia, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 4
  článok

  článok


 2. Rašeliniská Hornej Oravy a ich nástrahy
  Šustr Ivan
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 21, č. 2 (2016), s. 30-31. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 3. Floristické poznámky z Brna a okolí
  Unar Jiří
  Unar Pavel
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 49, č. 2 (2014), s. 207-232. - Praha : Česká botanická společnost, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-2
  článok

  článok


 4. Root system size alfalfa varieties under different plant densities
  Al-Mosanif E.
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Roč. 60, č. 1 (2012), s. 9-15. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-2
  článok

  článok


 5. Karloveská zátoka : verejné obstarávanie versus verejný záujem
  Droppová Zoja
  Projekt : revue slovenskej architektúry. Roč. 54, č. 5-6 (2012), s. 68-69. - Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-5-6
  článok

  článok


 6. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.
  Hadinec Jiří
  Lustyk Pavel
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 47, č. 1 (2012), s. 43-158. - Praha : Česká botanická společnost, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-2
  článok

  článok


 7. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.
  Hadinec Jiří
  Lustyk Pavel
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 46, č. 1 (2011), s. 51-160. - Praha : Česká botanická společnost, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-2
  článok

  článok


 8. Má svinutec tenký v ČR budoucnost?
  Beran Luboš
  Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Roč. 65, č. 4 (2010), s. 7-9. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-6, zvl. č.
  článok

  článok


 9. Samoopylování tořice včelonosného
  Dundr Rudolf
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 24, č. 1 (2010), s. 6. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-6
  článok

  článok


 10. Dárcovství a sbírky na podporu ochrany přírody
  Hausenblasová Jitka
  Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Roč. 65, č. 5 (2010), s. 27-28. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-6, zvl. č.
  článok

  článok