Výsledky vyhľadávania

 1. Neuromarketig – analýza prípadov elektronický zdroj
  Bahno Lukáš
  Maťová Hana (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=42FF770CB0BE777977F026521E7F
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Prieskum dodržiavania etických zásad vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Beličková Karolína
  Olšiaková Miriam (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=AFB64E0160B4F4E9274AD09F9648
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Mystery shopping ako nástroj hodnotenia poskytovaných služieb vo vybranej spoločnosti elektronický zdroj
  Beňo Marián (Iní)
  Olšiaková Miriam (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7F3536D8180CDFBB1B4A30A24ED7
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Spotrebiteľ a životné prostredie elektronický zdroj
  Buljanová Nikolína
  Kaputa Vladislav (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E34404E0C607D8
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Natívna reklama elektronický zdroj
  Čičmancová Lucia
  Dzian Michal (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB010292791929
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Uplatňované spôsoby marketingového riadenia v LH SR elektronický zdroj
  Erdziak Ján
  Halaj Daniel (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=42FF770CB0BE777973F52F521E7F
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Efekty marketingového a investičného rozhodovania podniku elektronický zdroj
  Fízeľová Monika
  Drábek Josef (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED404031DEC151BE0B8
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Marketingové analýzy vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Hlodák Marek
  Šupín Mikuláš (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C4B2143D4F9CE149820F6FB8E130
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Vnímanie vybranej spoločnosti zákazníkom elektronický zdroj
  Horníková Dominika
  Triznová Miroslava (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=42FF770CB0BE777975F02E521E7F
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Internetový marketing : přilákejte návštěvníky a maximalizujte zisk
  Janouch Viktor
  Brno : Computer Press , 2020. - 344 s. : obr., tab., 23 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1