Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia marketingového mixu elektronický zdroj
  Beňo Michal
  Maťová Hana (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EEE57057A47611A7E37FC74E9AC3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Prieskum spokojnosti zákazníkov s aplikovanými nástrojmi marketingového mixu u vybranej spoločnosti elektronický zdroj
  Boďová Lucia
  Olšiaková Miriam (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ECDBE5517CC8B19C5590A393C33D
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. ŠVOČ 59 elektronický zdroj : 59th international student's scientific conference, 10th May 2018. volume of articles
  Čabalová Iveta (Vedecký redaktor) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Čabalová Iveta (Recenzent)
  Simanová Ľubica (Recenzent)
  Kaputa Vladislav (Recenzent)
  Zachar Martin (Recenzent)
  Slabejová Gabriela (Recenzent)
  Melicherčíková Iveta (Recenzent)
  Bajza Ondrej (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2018. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (19) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Marketingová stratégia malého podniku elektronický zdroj
  Hromádková Natália
  Kaputa Vladislav (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D220180B6C3FADC4
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Online komunikačná stratégia elektronický zdroj
  Ježovič Jakub
  Kaputa Vladislav (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ABCEC5876A40CFC0DC91DA344C66
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Sociálne média a ich uplatnenie v on-line marketingu elektronický zdroj
  Juhásová Eva
  Dzian Michal (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5301BA0C1F12FE31B2444DA915FD
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Digitálny marketing ako nástroj marketingovej komunikácie elektronický zdroj
  Kamenská Nikola
  Dzian Michal (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8C4DB14A9D4ED7D2212A144E82F5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Návrh marketingovej komunikácie vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Kloknerová Miriama
  Triznová Miroslava (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B9F7F187E877E39F0DA82E01B411
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Digitálny marketing ako nástroj marketingovej komunikácie elektronický zdroj
  Koreňová Stanislava
  Dzian Michal (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8C4DB14A9D4ED7D22828154E82F5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Študentská vedecká aktivita 2018 elektronický zdroj : 24. ročník. zborník prác študentov. 12. 4. 2018
  Maráková Vanda (Vedecký redaktor) UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2018. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor