Výsledky vyhľadávania

 1. Mikrobiálne a fyzikálno-chemické vlastnosti urbánnych pôd v Novom Meste nad Váhom elektronický zdroj
  Mareková Dominika
  Gömöryová Erika (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24735&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Mikrobiálne a fyzikálno-chemické vlastnosti urbánnych pôd v Piešťanoch elektronický zdroj
  Masárová Magdaléna (Autor scenára, atď.)
  Gömöryová Erika (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24703&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Aktivita pôdnych mikroorganizmov v jednotlivých subhorizontoch opadankového horizontu pod korunou smreka
  Grenčíková Mária
  Gömöryová Erika (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2011. - 41 s. : 22 obr., graf., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 4. Pôdne mikromycéty v Národnej prírodnej rezervácii Rokoš
  Hrotek Branislav
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2011. - 51 s. : 20 obr., tab., graf., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 5. Soil Microbes and Environmental Health
  Miransari Mohammad (Vedecký redaktor)
  New York : Nova Science Publishers , 2011. - xii, 322 s. : obr., tab., graf., 26 cm
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 6. Mikrobiologická analýza vplyvu výluhu vermikompostu na kvalitu pôdy zaťaženej priemyselným znečistením. Diplomová práca, TU Zvolen, FEE KEI.
  Húšťavová Veronika
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2008. - 40 s. : obr., tab., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 7. Mikrobiologická analýza lokality Banská Štiavnica - Šobov
  Sloboda Martin
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2008. - 60 s. : 28 far. obr., tab., graf., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Mikrobiálna aktivita pôd na vybraných kalamitných plochách TANAP-u
  Koreňová Lucia
  Gömöryová Erika (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2007. - 54 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry
  Paul Eldor Alvin (Vedecký redaktor)
  Amsterdam : Elsevier , 2007. - xx, 532 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. nerozpoznaný

  nerozpoznaný