Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj kvality ovzdušia v meste Ružomberok elektronický zdroj
  Kašková Lucia
  Vanek Miroslav (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DE39A12BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Monitorovanie vybraných znečisťujúcich látok v cementárni elektronický zdroj
  Bobáľ Adam
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21935&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Technológie ochrany životného prostredia I : ochrana ovzdušia
  Králiková Ružena
  Badida Miroslav
  Bartko Ladislav
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2013. - 126 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  3, z toho voľných 3

 5. Znižovanie negatívnych vplyvov priemyselných technológií na znečistenie ovzdušia
  Dobiasová Ivana
  Ružinská Eva (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2009. - 60 s. : obr., tab., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Vplyv životného prostredia na zdravie človeka so zameraním na zdravotne významné škodliviny v ovzduší v okrese Banská Bystrica
  Holéczy Michal
  Fabiánová Eleonóra (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Banská Štiavnica, 2006. - 66 s. : 19 graf., tab., mapa, 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Kvalita ovzdušia na Slovensku
  Ronchetti Ladislav
  Enviromagazín : časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia. Roč. 11, Mimoriadne číslo (2006), s. 24-25, 27. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-6, zvl. č.
  článok

  článok


 8. Směrnice 2004/107/ES a monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší
  Vrbíková Věra
  Kotlík Bohumil
  Kazmarová Helena
  Ochrana ovzduší. Roč. 17, č. 4 (2005), s. 28-32. - Praha : Česká asociace pro prevenci znečišťování ovzduší, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-6
  článok

  článok


 9. Základní síť monitoringu kvality ovzduší na území České republiky
  Šantroch Jaroslav
  Blažek Zdeněk
  Musialek Jaroslav
  Ochrana ovzduší. Roč. 15, č. 4 (2003), s. 1-3. - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-6
  kniha

  kniha


 10. Biologická aktivita organických látek adsorbovaných na aerosolové částice v ovzduší: porovnání letního a zimního období 2000-2001 v Teplicích a v Praze
  Binková Blanka
  Ochrana ovzduší : vědeckotechnický dvouměsíčník České asociace pro prevenci znečišťování ovzduší. Roč. 14, č. 5 (2002), s. 3-8. - Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: 1-6
  kniha

  kniha